top of page
  • Challengize team

Maxa hälsoarbetet med era friskusar som ambassadörer

Du missar väl inte att dra nytta av era friskusar som goda ambassadörer i ert företags hälsoarbete och employer branding? Ni har säkert flera anställda som satsar på ett Vasalopp eller Marathon medan andra cykelpendlar, kämpar på gymmet eller spelar fotboll. Låt dem stolt få bära ert varumärke, såväl på bröstet som i sin hälsosamma utstrålning mot dem de möter. Tänk vilket smart och enkelt sätt att dra nytta av dem för att ge hela företaget en knuff i rätt riktning till sundare och aktivare vanor. Vi delar 5 vinster med att använda era hälsosamma medarbetare för att främja en kultur av välbefinnande och ger 10 tips på hur ni kan komma igång.


 

För att bli en drömarbetsplats som lockar till sig talanger gäller det att prioritera vad dagens och framtidens medarbetare efterfrågar. En vinnande kultur där anställda trivs, vill jobba, mår bra och kan dra nytta av sin fulla potential helt enkelt där glada och välmående medarbetare kan bli dina varumärkesbärare. Här gäller det att engagera varje medarbetare i hälsoarbetet, såväl de aktiva som de mindre aktiva när det kommer till att ta hand om sin fysiska, mentala och sociala hälsa. Förutom att rulla ut hälsoprogram med en mix av olika aktiviteter som fångar mångfalden av individer, genom en hälsopartner som Challengize, behövs det eldsjälar som brinner för hälsa på arbetsplatsen för att lyckas bygga en vinnande hälsokultur.
5 anledningar till varför era hurtbullar behövs i hälsoarbetet:

1. Trovärdighet och äkthet: Anställda som är hälsosamma kan fungera som autentiska förespråkare för företagets friskvårdsprogram, då deras egna livsstilsval speglar effektiviteten av dessa initiativ.

2. Inspiration och motivation: Att se sina kollegor aktivt delta i hälsoaktiviteter kan inspirera och motivera andra att delta och ha kul tillsammans, vilket främjar en kultur av hälsa inom organisationen.

3. Social påverkan: Aktiva anställda kan påverka sina kollegor genom sociala nätverk och uppmuntra deltagande i hälsoinitiativ både inom och utanför arbetsplatsen.

4. Kostnadseffektivitet: Att utnyttja befintliga resurser som redan hälsofrälsta som varumärkesambassadörer kan vara ett kostnadseffektivt sätt att tipsa, uppmuntra och ordna olika aktiviteter som komplement till externa insatser.

5. Stärkt gemenskap: Genom att få med fler på hälsoresan, jobba tillsammans mot gemensamma hälsomål med aktiviteter som driver fram en välmående arbetsplats stärker både teamanda och gemenskap inom organisationen.


10 sätt att jobba med era hälsohjältar som hälsoambassadörer:

 

1. Identifiera och stärk era hälsoambassadörer: Erkänn anställda som redan är entusiastiska över hälsa och välmående och ge dem mandat och ansvar att som goda förebilder leda olika initiativ inom organisationen. Välj gärna ut eldsjälar inom flera hälsoområden, som t.ex. motion, kost eller återhämtning, samt inom olika nivåer och enheter på bolaget. Det gör att ni kan inspirera och nå ut till mångfalden medarbetare som har olika behov, intressen och roller.

2. Tillhandahåll resurser och stöd: Erbjud utbildning, resurser och stöd för att hjälpa era aktiva anställda att effektivt främja en hälsosam livsstil. Startavgifter till lopp, ”brandade” träningskläder eller bidrag till träningsband på jobbet är några exempel. Eller varför inte dra nytta av Challengize hälsoinspiratörsutbildning där vi utbildar företagets egna anställda inom områden som träning, motion, kost, återhämtning, stress och sömn för att bli den förlängda armen mellan ledning och anställda. Läs mer om den här.

3. Låt hälsonyfikna vara örat mot marken: Låt era ambassadörer ta reda på vad övriga anställda motiveras av och låt dem bli länken mellan personal och ledning. När ni fångat in önskemålen inkludera en mix av aktiviteter i er hälsoplan för att få med så många som möjligt på hälsoresan. Det kan vara alltifrån föreläsningar om kost och stress till coaching, träningspass och deltagande i lopp.

4. Uppmuntra engagemang kollegor emellan: Skapa förutsättningar för era friskusar att engagera sig med sina kollegor genom aktiviteter, workshops och diskussioner som fokuserar på hälsa och välbefinnande. Varför inte låta era inspiratörer bjuda in till mini-föreläsningar eller prova-på aktiviteter inom sin favoritträning, ni har säkert några swim-runners, orienterare eller aktiva inom parkour som kan lära ut sin grej till fler. Eller låt era inspiratörer vara den som Challengize jobbar mot för att hjälpa er att arrangera olika aktiviteter som t.ex. våra sociala hälsoutmaningar som alla anställda kan engageras i oavsett var och ens förutsättningar.

5. Använd interna kommunikationskanaler: Använd er interna kommunikation som nyhetsbrev, intranätplattformar och företagsmöten för att dela med er av berättelser och framgångar från aktiva anställda för att visa vilka steg som kan tas för att göra en livsstilsförändring eller tipsa om roliga aktiviteter.

6. Integrera hälsa i era företagsevenemang: Inkludera hälsoaktiviteter i era företagsevent och teambuilding-övningar för att göra hälsa till en synlig och viktig del av företagskulturen. Kanske er egen löpfantast kan starta kick-offen med en löprunda och er egen yogi kan hålla ett avslappnande yogapass på lunchen? Läs hur ert event kan lyftas med hälsotema här.

7. Erbjud incitament och ge beröm: För att visa att ni värdesätter hälsosamma beteenden se till att lyfta och berömma anställda som aktivt deltar i olika hälsoinitiativ. På Challengize kallar vi dem som sprider glädje, hälsa och inspiration till sig själva och andra för Challengizers och vi hyllar dem genom storytelling för inblick i deras hälsoresor på sin arbetsplats. Läs gärna om hälsoentusiasten Azim Fadan på Hedera Group här.

8. Ge stöd till olika nätverk: Uppmuntra skapandet av olika nätverk som stöttar friskvård där anställda kan dela erfarenheter och tips eller låt ambassadörer skapa friskvårdsklubbar inom olika aktivitetsområden i allt från golf till löpning eller orientering för att tilltala så många som möjligt att vara med och aktivera sig. Här är friskvårdsklubben hos vår kund Morakniv ett bra exempel.

9. Föregå med gott exempel: Hur väl ledning och chefer engagerar sig i hälsoarbetet påverkar resultatet. En chef som erbjuder hälsoaktiviteter till sin personal men inte själv deltar, signalerar till andra att hälsan är lågt prioriterad. Däremot, en chef som tar pauser för fysisk eller mental träning eller deltar i gemensamma aktiviteter, visar att tiden är väl investerad då det ökar koncentrationen, produktiviteten och skapar en god teamkänsla. För att engagera chefer och hela ledningsgruppen, överväg att låta en hälsostrateg från Challengize öka kunskapen om hälsoområdet så att hela ledningsgruppen också blir naturliga hälsoambassadörer.

10. Utvärdera, anpassa och förbättra löpande: För att visa värdet av aktiva eldsjälar som varumärkesambassadörer se till att utvärdera och kommunicera effekten av era hälsoinitiativ. Det kan t.ex. vara deltagandegrad, resultat på en förflyttning i välmående och feedback från anställda. Genom att löpande utvärdera era initiativ kan ni anpassa strategier, planer och aktiviteter i tid för att nå önskade resultat. Kanske era egna friskusar inte räcker till att inspirera alla anställda? Ja då kanske mer resurser behöver sättas in som en Chief Health Officer eller Mood Manager? En hälsopartner som Challengize kan även hjälpa er att räcka till och tillföra såväl hälsoexpertis som genomförande av roliga och mätbara hälsoaktiveter.

 

För inspiration kring företag som lyckats bygga en aktiv kultur som sitter i väggarna, läs gärna om hur Björn Borg och Icebug ända från ledningsnivå och ut i hela organisationen skapar förutsättningar för en aktiv livsstil med gemensam träning på schemat. Om du vill lära dig mer om vikten av att göra fysisk aktivitet lika obligatorisk som möten, och hur man gör det, läs vår artikel här om att göra hälsosam som obligatoriskt värdeord.

Lycka till med att maximera ert hälsoarbete!

コメント


bottom of page