top of page
 • Challengize team

Gör hälsosam till obligatoriskt värdeord

Den arbetsrelaterade ohälsan ökar på många håll i landet. Enligt Arbetsmiljöverket upplever var tredje yrkesverksam hälsoproblem kopplat till jobbet. Ska vi lyckas vända denna trend kan vi varken skylla på arbetsgivaren eller individen – vi måste förstå att det krävs ett ansvar från båda håll. Det är dags att låta “hälsosam” bli ett värdeord att leva efter. Det menar Anders Rydell, psykolog och organisationskonsult, och Nicholas Roman, grundare av Challengize.

 

I ett arbetsliv som präglas av snabb förändringstakt, ökade krav på tillgänglighet och höga prestationskrav är det inte konstigt att det kan vara svårt att få ihop livspusslet. Tyvärr är det ofta egenvården som blir lidande – det slarvas med kosthållning och att få tillräckligt med återhämtning eller att hinna med det där viktiga träningspasset känns omöjligt. Vi människor tänker helt enkelt kortsiktigt och löser det vi upplever som mest akut för stunden. I förlängningen innebär detta ofantligt höga kostnader för arbetsplatsen. För om vi inte mår bra presterar vi inte heller bra. Produktiviteten blir sämre och engagemanget lägre. Det är lättare att hamna i konflikt med kollegor och svårare att hänga med i förändringar. Personalomsättningen blir högre till följd av uppsägningar och sjukskrivningar. Visste du förresten att en anställds långtidssjukskrivning i snitt kostar 100 000 kronor i produktionsbortfall och ökad arbetsbelastning? Och inte nog med det uppskattas kostnaderna för korttidssjukfrånvaro till 10 procent av den sjukes månadslön per sjukdag.

Skapa utrymme för rörelseglädje och lägg grunden för hållbara medarbetare


Satsa på hälsa för lönsamhetens skull


Ett kortsiktigt tänkande där hälsa bortprioriteras till förmån för arbetet lönar sig inte för någon, även om det kan verka så för stunden. Ska vi spela i högsta divisionen behöver vi lägga tid på att hålla oss i form psykiskt och fysiskt. Men att lämna över ansvaret för en hälsosam livsstil på den enskilde medarbetaren är fel, likaså att som medarbetare skylla på arbetsgivaren. Svaret på frågan om vems ansvar det egentligen är att jobba för ökad frisknärvaro lyder kort och gott: båda parters. Varje individ behöver ta sitt ansvar för att hålla sig i gott skick men arbetsgivaren måste skapa utrymme och förutsättningar för hälsosamma vanor. Lyckas man med detta finns mycket att vinna. Anställda som är engagerande och har ett högt välbefinnande på arbetsplatsen är exempelvis 59 procent mindre benägna att söka jobb hos en annan organisation det närmsta året, enligt Gallup. Samma källa menar också att anställda som är välmående och engagerade dessutom är 27 procent mer benägna att prestera på topp.


Implementera “hälsosam” som värdeord


Vad innebär det då att ta sitt ansvar i frågan? Jo, det handlar inte om att chefen ska satsa pengar på hälsoaktiviteter för att sedan undvika att delta själv och därmed sända ut signaler om att jobbet prioriteras först. Det handlar om att ledningen ska utstråla hälsa när det kommer till träning, vila, sömn, teambuilding och kost för att kunna visa vägen och sedan involvera alla medarbetare genom olika typer av aktiviteter som möter både fysiska, sociala och psykiska behov. Inte minst handlar det om att etablera en hälsosam kultur – och vad lämpar sig då bättre än att byta ut ett mossigt värdeord som passion mot ordet “hälsosam”? Ett ord som förvånande nog inte syns till på listan över de mest vanliga värdeorden men som ligger till grund för att kunna leva upp till samtliga av dem?


Med “hälsosam” som värdeord kan varken medarbetare eller ledningen blunda för ohälsa längre. Det blir istället möjligt att ställa krav kopplat till hälsa, exempelvis i form av att medarbetaren ska delta i minst fem hälsofrämjande aktiviteter och kunna diskutera vilka beteenden som hämmar egenvård vilket utvärderas under medarbetarsamtalen. Det blir också lättare att uppnå en stöttande kultur där medarbetare faktiskt vågar be om hjälp och sätta gränser.


Eftersom arbetsgivare tjänar på att anställda är i bra form är det fullt rimligt att göra fysisk aktivitet till en obligatorisk arbetsuppgift (som givetvis ska få plats i schemat), erbjuda näringsrika mellanmål och möjliggöra återhämtning under arbetstid. Nu är det dags att damma av förlegade värdeord och uppdatera med det som står högt på listan från anställda och kunder. Så se nu till att “hälsosam” inte blir ett fluffigt ord som varken chefen eller medarbetarna lever efter – för ni vill väl inte ha en olönsam affär?


Konkreta tips för en hälsosam arbetsplats:

 • Utbilda ledningsgruppen inom hälsa så att de kan visa vägen

 • Sätt en långsiktig hälsoplan med mätbara mål

 • Mät hälsoeffekter som exempelvis sömn, stress, motion, engagemang och produktivitet

 • Tydliggör rollbeskrivningar och förväntningar på prestation för att minska onödig stress

 • Uppmuntra ett öppet klimat där ni lyssnar på varandra, hjälps åt och vågar säga ifrån

 • Genomför olika typer av hälsofrämjande aktiviteter för att möta varje individs behov

 • Gör fysisk aktivitet och återhämtning obligatoriskt på arbetsschemat

 • Premiera hälsa, inte perfektionism! Låt personalen samla hälsopoäng och belönas för

 • Erbjud näringsrika måltider på jobbet istället för sötsaker

 • Främja gemenskap genom teambuilding

 • Låt “hälsosam” bli ert nya värdeord som alla måste leva efter

Skribenter:


Anders Rydell, legitimerad psykolog, organisationskonsult och författare.

Nicholas Roman, hälsoentreprenör och grundare av Challengize.


Vill du veta mer om hur du kan bygga upp en hälsosam kultur? Hör av dig så berättar vi mer!

Commenti


bottom of page