top of page

Definitioner och parter

Challengize är utvecklat av Egetto AB (556920-3945) och kallas nedan ”Challengize”. En tidsbestämd digital utmaning kallas ”Challenge”. Deltagare i en Challenge kallas ”Användaren”. Upphandlande företag av Challengize kallas ”Kund”. Applikationen Challengize.com kallas ”Webbplatsen”. Mobila applikationen kallas ”appen”. Challengize hemsida go.challengize.com kallas ”hemsidan”

Challengize med adress Egetto AB, c/o Roman, Edsbäcksvägen 46, 19135 Sollentuna (besöksadress) personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter

Vi på Challengize värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Challengize målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Challengize samlar in och hur denna används. Genom att logga in och aktivera ditt konto på Challengize samtycker Användaren till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Som besökare på hemsidan go.challengize.com

go.challengize.com använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda på go.challengize.com som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster.

 

När det gäller beteende på go.challengize.com sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. På go.challengize.com har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på på go.challengize.com sluta att fungera korrekt.

 

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formulär på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Om kontakt med oss sker via telefon i syfte av att få administrativ hjälp eller höra mer om våra tjänster, i vilket ett aktivt samtycke kan anses lämnat, förbehåller vi oss rätten att lägga in dina uppgifter för att administrativt kartlägga vidare kontakt.

 

Som deltagare i Challengize

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen eller i appen genom cookies i syfte att administrera din Challenge och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som Användare. För att erbjuda en sömlös upplevelse för användaren lagras en s.k. cookie om användaren klickar i ”förbli inloggad” på www.challengize.com inklusive företagsspecifika undersidor.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter? 

De personuppgifter som Challengize behandlar är uppgifter om Användaren som individ (namn, e-post, kön, längd, vikt och ålder), Användarens svar på Challengize fem hälsofrågor (som efterfrågas som tvingande i början, mitten och slutet av varje Challenge) samt data om genomförda aktiviteter registrerade direkt på Challengize.com eller Challengize-appen, eller via partner-appar som Runkeeper, Strava m.fl. (typ av aktivitet, tid, distans, starttid, sluttid).

Uppgifterna rörande genomförda aktiviteter används för att presentera och redovisa Användarens aktuella status i Kundens Challenge på användarnivå, lagnivå samt enhetsnivå samt presentera användarens data i s.k. widgetar som ME, mina aktiviteter, Mini-Challenges och liknande.

Challengize appen begär tillgång till din platsdata för att kunna spela in GPS spårade aktiviteter såsom löpning, promenad eller cykling. Om du ger tillgång till platsdata kan Challengize appen spela in en aktivitet åt dig med telefonens GPS och klocka och leverera aktivitetsdata som tid, distans och poäng. Platsdata delas inte med någon extern part utan är enbart tillgänglig i Challengize appen. Du kan när som helst i din telefons inställningar återkalla att Challengize appen har tillgång din platsdata.

Uppgifterna om Användarens (längd, vikt, svar på hälsofrågor) används för att göra beräkningar av Challenge Points enligt den algoritm som Challengize utvecklat. Uppgifter om längd, vikt, ålder, kön är inte synliga i systemet varken för Användaren, Användarens vänner, Kund eller Challengize anställda. Uppgifterna rörande svaren på hälsofrågorna används för att genomföra en Health Points rapport till Kunden efter avslutad Challenge. Uppgifterna presenteras aldrig på individnivå utan som minst på lagnivå och då med ett minimum av 6 deltagare i laget som svarat på frågorna.

 

Uppgifterna om namn och e-post används för att kunna skicka Användaren information i anslutning till Kundens Challenge som t.ex. välkomstmail, digitala hälsotips, automatiska statusmail, information om tävlingar och aktuella erbjudanden, lopp m.m. Användaren kan avsäga sig från dessa utskick genom att dels under sin profil på Webbplatsen avregistrera sig från automatiska veckoutskick och genom att klicka ”unsubscribe” i ett av e-post utskicken.

Uppgifterna används vidare för att kunna presentera s.k. in-app messages och push notiser för användare av appen som godkänt push notiser vid installation av appen. 

Vidare är informationen som är tillgänglig och presenteras i appen och på webbsidan för en användare är tillgänglig även för användare inom samma Challenge som befinner sig utanför EU. Med detta menas t.ex. en användare som reser utanför EU och loggar in i appen/hemsidan kommer då presentera data utanför EU. Dock lagras ingen Challenge-information utanför EU. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder:

 

Dina uppgifter lagras på virtuella servrar med hög säkerhet baserade i Stockholm, Sverige genom Amazon Web Services (AWS). För kommunikation med deltagare genom mail/appmeddelande används partnern OneSignal med servrar baserade inom EU.

Challengize använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk).

Vi har utvecklat s.k. Singel Sign On lösning för kunder som har extra höga säkerhetskrav och kan erbjuda i dagsläget SSO med Azure (Microsoft) login i både app och webbapplikationen. Andra SSO lösningar kan implementeras vid behov. 

Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare finns vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är skilda från övriga system, begränsad till ett fåtal anställda och ett personligt login krävs får att få tillgång.  

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Uppgifterna lagras per default i 3 månader varpå den sedan tas bort helt eller anonymiseras genom att Användarens namn, id och e-post tas bort.

Undantag kan vara om Kunden planerar ytterligare en Challenge och uttryckligen bett att samtliga deltagare skall finnas kvar för att förenkla processen vid anmälan i kommande Challenge. 

Vi upphörandet av avtalet mellan Kund och Challengize tas all data bort per automatik bort inom 3 månader från avslutad Challenge men kan tas bort omedelbart om önskat av kund.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Vid varje ny Challenge har Användaren möjlighet att uppdatera sina personliga uppgifter. Önskar användare uppdatera information vid annat tillfälle går det bra genom att kontakta Challengize Kundtjänst via hemsidan eller e-post på info@challengize.com

 

Önskar deltagare återkalla sitt medgivande innebär det att användaren tas bort permanent från Challengize och all tillhörande data raderas. Det innebär att användaren inte längre har tillgång till varken Challengize webapplikation eller app eller annan tillhörande information.  För att återkalla medgivande kan användaren höra av sig till Challengize kundtjänst via formulär på hemsidan eller maila till e-post på info@challengize.com

 

Önskar Användaren ta del av sin lagrade personliga information görs det enkelt genom att kontakta Challengize Kundtjänst via e-post på info@challengize.com

Svarstiden för all kommunikation med Challengize kundtjänst är maximalt 24 timmar men oftast inom några minuter, med undantag för helgdagar då svarstiden kan vara något längre, dock max 24 timmar. 

Länkar och partners

Som Användare av Challengize kan du koppla tredjepartsappar för registrering av aktiviteter. Information från Challengize kan även innehålla länkar till webbplatser från tredje-part. Denna integritetspolicy gäller enbart Challengize webbplats, app och e-post. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Challengize inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Challengize förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen för Challengize.

bottom of page