top of page
  • Challengize team

Vad är GDPR och hur påverkar det er?

Det pratas mycket om GDPR just nu, inte minst efter en artikel i DN nyligen där ”stegtävlingar blir olagliga”. Nu är ju inte vi en stegtävling, snarare så långt ifrån en sådan man kan komma, men sakfrågan berör oss alla. GDPR (General Data Protection Regulation) är ett EU direktiv som fastslår regler för datalagring av personuppgifter inom EU. Vi som seriös B2B partner jobbar självklart med att säkerställa att vi uppfyller kraven i GDPR så ni kan känna er trygga med att personalens data lagras på ett tryggt och lagligt sätt. Kontakta oss om ni vill veta mer hur vi hanterar frågan.

Comments


bottom of page