top of page
  • Challengize team

9 tips för lyckade hälsoaktiviteter

Det mest grundläggande när det gäller lyckade hälsoaktiviteter på arbetsplatsen är att börja göra dem och lära sig på vägen. Det kan låta fånigt men vi stöter ofta på företag som ska ta tag i sin hälsosatsning lite längre fram. De som lyckas i sitt arbete med friskvård och hälsa har låtit det bli en del i sin kultur och att stärka varumärket. Hur kan man då komma igång? Vi har samlat våra 9 bästa tips hur man kan lyckas med hälsoutmaningar och andra hälsoaktiviteter. De bygger på det vi lärt oss tillsammans med kunder i Sverige och globalt.

 

1. Hälsoplan med god framförhållning

Som med allt vi gör får det bäst effekt om det föregås av planering. Inte bara till lansering av din hälsoutmaning utan planera även tiden före-, under-, och efter utmaningen. Informera i tid och i flera kanaler för att aktivera så många som möjligt. Skapa intresse med peppande föreläsningar som ytterligare incitament till att vara med. Sätt hälsomål som ni följer upp, en idé kan vara att sänka företagets metaboliska ålder. Ta gärna hjälp av Challengize redan i planeringsstadiet.


2. Marknadsför internt - förankra hos ledningen

Det är viktigt att få med sig interna nyckelpersoner som t.ex. ledningsgruppen, regions- eller linjecheferna, hälsoinspiratörer eller personer som de anställda redan idag inspireras av för att visa att satsningen på personalen är viktig och för att få med alla enheter. Använd en bredd av era interna kommunikationskanaler som t.ex. chefsbrev för att nå och få med era nyckelpersoner.


3. Inspirera och motivera - välj ut ambassadörer

Det är viktigt att ni som ambassadörer för hälsoarbetet väljer ut rätt personer som frontfigurer och goda förebilder. Välj vardagsmotionärer som dina medarbetare kan identifiera sig med och lyssna på informellt, istället för att låta extrematleter fronta satsningen. Ge ambassadören i ansvar att informera, motivera och inspirera så många som möjligt att engagera sig i hälsosatsningen.

Laget före jaget under Challengize halvmarathon Winter 21 km på och runt Edsviken, Sollentuna.


4. Belöna och premiera - laginsatsen är det viktiga

Var tydlig redan från början vad man kan vinna i en motionsutmaning, det sporrar. För handen på hjärtat så gillar alla att vinna ett fint pris. Se till att priserna är lagbaserade och allra helst en upplevelse som vinnande lag kan delta i tillsammans. Men lika viktigt som slutpris är alla löpande priser som kan delas ut för t.ex. etappvinnare, vinnare av bästa bild eller lagnamn osv. Premiera inte enbart prestation utan även engagemang, hälsoresa och team-spirit.


5. CSR koppling - gör gott tillsammans

Gör ert CSR engagemang till en del av er hälsosatsning för att engagera ännu fler internt. Bjud in er CSR partner och kämpa tillsammans mot ett gott mål och samla pengar till valfri välgörenhetsorganisation baserat på aktiva val i vardagen. Låt vinnande lag vara ambassadörer som överlämnar donationen. Det kommer engagera och bygga en omtänksam kultur internt. Koppla er hälsosatsning till valfri välgörenhetsorganisation och kämpa tillsammans mot ett gott mål.


6. Allt och alla räknas - glöm "one size fits all"

Nyckeln till en långsiktig satsning innebär anpassning och inkludering utifrån företagets och individens behov. Ska alla medarbetare få stöd, känna sig sedda och kunna vara med så måste varje individ kunna utöva hälsoaktiviteterna utifrån sin hälsonivå och sina intressen. Att bara mäta steg eller tid blir ofta smalt och orättvist då det i slutändan premierar de redan aktiva. Se till att poängsystemet i t.e.x. en hälsoutmaning är mer avancerat än så och har förutsättningarna för att räkna alla aktiviteter och premiera de ni verkligen behöver nå lite mer, de som inte är så aktiva. En poängsättning utifrån var och ens hälsostatus stärker även teambuildning eftersom hälsoutmaningen blir rättvis och får fler att vilja delta. Tänk även på att erbjuda en mix av olika aktiviteter under året både för att intressera fler att delta samt för att skapa och bibehålla sunda rutiner.


7. Peppa och motivera - håll intresset uppe

Se till så att era deltagare hålls motiverade och inspirerade under hela utmaningen, inte bara i början när allt är nytt och spännande. Allt från en inledande peptalk, hälsotips, automatisk och personlig uppföljning veckovis till in-app-messages, push-notiser och mini-utmaningar gör att motivationen inte tryter med tiden utan istället sporrar deltagarna att kämpa vidare. Skapa även förutsättningar för att peppa varandra digitalt, det skapar teamkänsla bland spridd personal.


8. Mät & följ upp - en del av hållbarhetsarbetet

Se till att ni mäter allt ni gör för att kunna följa upp och utvärdera. Med mätbarhet menar vi inte vem kan gå längst, att man tillsammans gått till månen eller Paris utan utveckling av betydligt viktigare faktorer som sömn, stress, fysisk form, CO2 besparing och wellbeing. Data som kan användas i företagets hållbarhetsrapport och synliggöras för både personal och aktieägare.


9. Employer branding - låt anställda sprida glädje i er hälsoresa

Satsa på hälsoaktiviteter som rullar året runt för att skapa sunda vanor och hållbara medarbetare. Visa internt och externt att ni satsar på friskvård, det signalerar att personalen är en viktig resurs och ni kan attrahera nya medarbetare. Låt medarbetarna vara era hälsoambassdörer och en del i ert varumärkesarbete. Kanske några utvalda medarbetare vill göra en hälsoresa som andra kan följa och motiveras av eller sätt målet att bli Sveriges bästa arbetsgivare, det skapar storytelling.


Bonustips - ha kul faktor

Glöm inte det kanske viktigast av allt - det måste vara kul! Ska hälsoaktiviteten få en långsiktig effekt på hälsan och företagskulturen behöver den vara rolig och inspirerande. Då är samtliga punkter ovan bra att ha checkat av.コメント


bottom of page