top of page
  • Challengize team

Hälsoår på Fastighetsbyrån stärker team och affär

En tuffare omvärld och övergång till ett hybridkontor efter pandemin ställde helt nya krav på Fastighetsbyrån att sticka ut i konkurrensen, både som arbetsgivare och på fastighetsmarknaden. Ett skräddarsytt hälsoår tillsammans med Challengize blev lösningen på att få ihop teamen, minska stressen och öka engagemanget. En hälsosatsning som även gav mäklarkedjan mer tid att fokusera på det de är bäst på, att förmedla lyckade bostadsaffärer.

 

Fastighetsbyrån gör regelbundna temperaturmätningar där man tittar på hur personalen mår och hur engagerad man är. När mätningarna i slutet av 2022 visade på en nedåtgående trend sedan pandemin när det gällde stress och teaming krävdes en långsiktig investering i personalens välmående. Nyligen slog därför Fastighetsbyrån upp dörrarna till ett ombyggt huvudkontor och hybrid arbetsmiljö som medarbetarna fått vara med och påverka till att bli mer aktivitetsbaserat. För att bli en plats som anställda trivs och mår bra på, oavsett om man jobbar hemifrån eller på kontoret, tog företaget ytterligare hjälp av Challengize som sin hälsopartner. Sedan början av 2023 tillhandahåller vi ett helhetskoncept av tjänster för ett roligt hälsoår.


Vi har 50 specialister inom fastighetsbranschen på vårt huvudkontor och för oss är det viktigt att bry oss om våra medarbetare på riktigt, de är ju vår främsta resurs. Med hjälp av ett skräddarsytt hälsokoncept från hälsoexperterna på Challengize har vi fått tid över att fokusera på vår egna expertis för att växa vår affär. Hade vi inte satsat på ett hälsoår nu hade vår personal inte varit tillräckligt rustade mentalt, socialt och fysiskt för att hantera omvärldens och bostadsmarknadens allt tuffare utmaningar och konjunktur, säger Linda Nyström, HR-chef på Fastighetsbyrån.

1.5 år ”yngre” och 12,6% ökad må-bra känsla


Challengize hälsostrateger projektleder en mix digitala hälsoaktiviteter efter en långsiktig hälsoplan som vi anpassat för just Fastighetsbyrån. Allt från hälsoanalyser, kroppsmätningar, föreläsningar inom motivation och mindfulness till fysiska och digitala live träningspass samt regelbundna hälsoutmaningar stöttar medarbetarnas unika behov och ger en ständig närvaro kring hälsofrågan. En del triggas av motionstävlingar, andra av träning eller att lära sig mer om en hälsosam livsstil.


Alla borde ha ett hälsoår med Challengize, bara åtta månader in i hälsoåret ser vi redan en positiv trend mot bättre teamkänsla och må-bra känsla som var målet. Efter vårens första hälsoutmaning mätte Challengize hälsorapport t.ex. upplevd ökad fysisk form med 5,3% och upplevt ökat välmående med i snitt 5,6%. Efter höstens hälsoutmaning visade mätningen på en fortsatt förbättring av fysisk aktivitet med effekter som upplevd förbättrad sömn med 12,5% och må-bra känsla med 12,6%. Inte minst visar vår senaste hälsoanalys att vi i snitt har blivit 1.5 år yngre när vi tittar på förändring av vår metaboliska ålder. Våra fina hälsoresultat ser vi som ett kvitto på en lyckad hälsosatsning, fortsätter Linda Nyström.

Anna Tengblad på Challengize kör ett yogapass för Fastighetsbyrån under deras företagskonferens.


Integrera hälsa i allt och involvera ledningen


För att hälsa och välmående ska bli en naturlig del i kulturen hos Fastighetsbyrån stöttar hälsoplanen affärsplanen. Challengize hälsostrateger tänker hela tiden till hur vi kan få in hälsotänket i företagets olika aktiviteter för att vara kostnadseffektiva. Sömn, stress, kost, motivation, träning och mindfulness har varit naturliga ämnen att integrera. Under höstens företagskonferens var exempelvis hälsa givet som tema och Challengize var på plats samt ordnade med motivationsföreläsare, rörelsepauser och yogapass för att hålla energi och inspiration på topp. Inte minst passade vi på att lansera den andra hälsoutmaningen just då när alla var samlade. För att bibehålla sunda rutiner och få en bra start på nästa år lanseras den tredje hälsoutmaningen direkt i januari efter julledigheten.


Hälsosatsningen är en viktig del i vår employer branding och satsningen förankrades i vår bolagsledning för att få med alla på resan. För att maximera deltagandet bland medarbetarna i de olika hälsoaktiviteterna under året krävs närvaro av oss ledare. Vi måste vara förebilder som också deltar, det visar att vi bryr oss på riktigt om hälsa och om medarbetarna, säger Linda Nyström.

Nästa år planerar Fastighetsbyrån på att hälsoutbilda sina ledare för att lyfta arbetet med hållbara medarbetare till en ännu högre nivå och stötta medarbetare lokalt på de olika franchise kontoren i landet.
Comments


bottom of page