top of page

Din guide till en hälsosam och lönsam arbetsplats

Lägg grunden för hållbara glada medarbetare från hälsostrategi till genomförande, ekonomi och utveckling med vår guide för ert hälsoarbete.

Hälsostrategi - mer än fruktkorg och friskvårdbidrag 

Hur kommer det sig att så många verksamheter brottas med ohälsa och utmaningar att behålla och attrahera nya medarbetare trots att personalen är nyckeln till framgång? Många gånger handlar det om att företaget eller organisationen genomför punktinsatser för ett fåtal, man saknar helt enkelt en långsiktig hälsostrategi.

Det finns som tur är många framgångsrika verksamheter att lära ifrån. De som ökat frisknärvaro och effektivitet samt stärkt sitt arbetsgivarvarumärke genom piggare, gladare och stoltare personal. Gemensamt för dessa organisationer är ett systematiskt, uthålligt och löpande hälsoarbete – där fysisk aktivitet spelar en central roll och där arbetet stöttar de övergripande affärsmålen. Hur kan din verksamhet lyckas?

Med Challengize guide för ert hälsoarbete får du tips och strategier för att etablera en hälsosam organisation som håller i längden. Du vägleds bland annat i:

  • Hur hälsoarbetet kan göras enkelt och roligt att vara med på för alla.

  • Hur ni tar er från nuläge till önskat framtidsläge mot uppsatta hälsomål.

  • 7 nycklar som öppnar upp en aktivare vardag där motion på arbetstid ingår.

  • Siffror som visar varför och hur hälsa måste lyftas upp på ledningsnivå.

  • Hälsostrategens och hälsoinspiratörens viktiga roll i förändringsarbetet.

Ladda ner hälsoguiden här:

Fyll i dina uppgifter och få den kostnadsfria guiden. 

bottom of page