top of page
Halsostrategi-guide-top-banner.jpg

Din guide till en hälsosam och lönsam arbetsplats

Lägg grunden för hållbara och gladare medarbetare med en lyckad roadmap från hälsostrategi till genomförande.

Hälsostrategi - utmana friskvårdsbidraget och bli starkare

Varför brottas verksamheter med ohälsa och utmaningar att behålla och attrahera nya medarbetare trots att personalen är nyckeln till framgång? Många gånger handlar det om att företaget eller organisationen genomför punktinsatser kring friskvård för ett fåtal, man saknar helt enkelt en långsiktig hälsostrategi.

Det finns som tur är många modiga framgångsrika verksamheter att lära ifrån. De som ökat frisknärvaro och effektivitet samt stärkt sitt arbetsgivarvarumärke genom mer hälsosam, gladare och stoltare personal. Gemensamt för dessa organisationer är ett systematiskt, uthålligt och löpande hälsoarbete – där fysisk aktivitet spelar en central roll och där arbetet stöttar de övergripande affärsmålen. Hur kan även din verksamhet lyckas?

Med Challengize guide för ert hälsoarbete så får du tips och strategier för att etablera en hälsosam organisation som håller i längden. Du vägleds bland annat i:

  • Hur hälsoarbetet kan göras roligt för alla att vara med på.

  • Vägen mot ett önskat framtidsläge och uppsatta hälsomål.

  • Innehåll i en lyckad hälsoplan och hur ett hälsoår kan se ut.

  • Hur du kan mäta och räkna på hälsoinvesteringens vinster.

  • Studier som visar varför hälsoarbetet är så pass viktigt. 

  • Hälsostrateger och hälsokoncept som kan öka er lönsamhet.

Ladda ner hälsostrategiguiden här:

Fyll i dina uppgifter och få den kostnadsfria guiden. 

bottom of page