top of page
  • Challengize team

Bli en attraktiv arbetsgivare med glödhett hälsoarbete

The great resignation, även kallat the Big Quit, kan vara begreppet på alla HR-chefers läppar just nu. I spåren av pandemin har vi fått se en våg av uppsägningar i takt med att arbetstagare omvärderat vad de förväntar sig av sin arbetsplats. Målbilden för många är att uppnå en hälsosam livsstil både på och utanför jobbet. Detta får arbetsgivare runt om i världen att fråga sig: hur ska vi attrahera och behålla medarbetare?

 

Har du gått på fest eller middag och inspirerats av en gästs stolta berättelse om sin arbetsglädje och tänkt att du vill jobba på det företaget? Eller har du kanske hört en historia om ett företag där personalen mår så dåligt att alla slutar? På dagens rörliga arbetsmarknad räcker det inte med att fokusera på marknadsföring mot kunder. Verksamheter måste lägga minst lika stort fokus på att bygga starka arbetsgivarvarumärken om de ska behålla och attrahera talanger.


En färsk studie från HR-techbolaget Personio visar att varannan svensk vill byta jobb under 2022, varav 36 procent på grund av stress på arbetsplatsen. Att ohälsa på arbetsplatser är ett omfattande problem bekräftas av undersökning efter undersökning, likaså uppmärksammas vinsterna av att satsa på medarbetarnas välmående. Anställda som är engagerande och har ett högt välbefinnande på arbetsplatsen är 59 procent mindre benägna att söka jobb hos en annan organisation det närmsta året, rapporterar Gallup. En genomtänkt hälsostrategi är med andra ord ett kraftfullt verktyg i arbetet mot ett starkare employer brand, något som många arbetsgivare är medvetna om. Frågan är bara om hälsofrämjande aktiviteter får det utrymme de förtjänar i verkligheten?

Se till att snackisen om ditt företag på festen glöder av arbetsglädje


Inkluderande hälsa som verktyg för ett hett och starkt employer brand


För att sticka ut i konkurrensen om arbetskraften måste ni sträcka er längre än att erbjuda friskvårdsbidrag. Ni behöver aktivt visa att ni eftersträvar en hälsofrämjande arbetsplats där välmående och gemenskap står i fokus genom att implementera en strategi som utgår från medarbetarna. Undersök vad respektive individ är i behov av, så att var och ens inre glöd tas tillvara, och var beredd på att utforma en strategi innehållandes en rad olika hälsofrämjande insatser. Det kan röra sig om alltifrån kostrådgivning och mindfulness till gruppträning och digitala hälsotjänster som främjar gemenskap och välmående – oavsett ens hälsonivå och varifrån man arbetar. Ett bra sätt för att fånga in önskemål från hela organisationen löpande och därmed uppnå trovärdig employer branding är att utse hälsoinspiratörer som kan involvera sina kollegor.


Lyft hälsans värde för arbetsgivarvarumärket på ledningsnivå


Något annat som är viktigt för att lyckas jobba långsiktigt med hälsofrämjande aktiviteter är att lyfta hälsofrågan till ledningsnivå och sätta upp tydliga KPI:er som gör det enkelt att mäta och utvärdera respektive hälsoinsats. Anlita med fördel en hälsopartner som kan hjälpa er att se till helheten av hälsoaktiviteter och inkludera såväl nyckeltal kopplat till den ekonomiska vinningen med ökad frisknärvaro som VOI, value of investment. Genom att inkludera VOI, det vill säga vad investeringens hälsovinster bidrar med för medarbetarna i form av exempelvis välbefinnande, engagemang och gemenskap så kan hälsoarbetet få en naturlig plats i affärsplanen.


Få era anställda att brinna för och stärka ert varumärke

En hälsosam arbetsplats handlar helt enkelt om så mycket mer än att erbjuda frukost och friskvårdstimme. Målet bör alltid vara att få hälsa att bli en del av företagskulturen där fokuset ligger på hållbara medarbetare som har roligt tillsammans, trivs och mår bra. Exempelvis genom att utbilda cheferna i hälsofrämjande ledarskap, förespråka rörelseglädje och genomföra teamskapande hälsoutmaningar. När ni väl satt inkluderande hälsoaktiviteter i rullning har ni rätt förutsättningar för att uppnå en sund företagskultur som stärker medarbetarupplevelsen, kandidatupplevelsen och kundupplevelsen på samma gång. För kom ihåg att medarbetarna trots allt är de bästa ambassadörerna som kan styrka att ni genuint bryr er om välmående på arbetsplatsen – vilket i sin tur kan leda till en topprekrytering eller att en potentiell kund nås av ett gott rykte!


Insikter från företag som satsar strategiskt på hälsa


“Förutom att personalen mår och samarbetar bättre ser vi en positiv påverkan på vår produktivitet och hur vi uppfattas som arbetsgivare. Inte minst får vi fler och fler hälsosamma ambassadörer för vårt varumärke som peppar varandra och kan attrahera ny stark personal i framtiden”, Jonas Nordlund, Communications Manager på Outokumpu i Sverige.

Läs om Outokumpus hälsoutmaning som fått pris för bästa hållbarhetsprojekt här.

“Vår snabba tillväxt och högt uppsatta mål ställer krav på oss ledare att skapa goda förutsättningar för att våra anställda ska må bra, ha kul och lyckas på jobbet. De är vår viktigaste resurs och hälsoarbetet med Challengize hjälper oss att skapa engagemang, team-känsla och sprida glädje på jobbet", Robert Hasslund, vd för RSM Stockholm.

Ta del av RSMs hälsoarbete som har målet att bli Sveriges bästa arbetsplats här.Brinner du för dina medarbetare? Låt oss hjälpa dig att få ett glödhett arbetsgivarvarumärke! Kontakta oss!


Comentarios


bottom of page