top of page
  • Challengize team

Tro inte på allt du hör, stress är bra för oss!

Ja, det stämmer. Stress i sig är inte farligt, snarare en superkraft som skärper våra sinnen, gör oss alerta och starka nog att klara svåra utmaningar. Däremot är brist på återhämtning skadligt för oss människor. Att utbilda personalen kring stress är något av det viktigaste en arbetsgivare kan göra, menar Sara Lindstrand, hälsostrateg på Challengize.

 

Det är bra att känna till att stress kan vara positivt för kroppen, något som många gånger glöms bort. Vi människor klarar stress i kortare perioder och kan till och med prestera bättre tack vare det ökade hormonpåslaget – så länge vi får tillräckligt med återhämtning. Men organisationer som har höga stressnivåer under en längre period och gör det svårt för medarbetarna att återhämta sig ordentligt kan räkna med sjukskrivningar, uppsägningar och hög personalomsättning. Dessutom blir det tufft att attrahera ny kompetens, framförallt bland den yngre generationen som värderar en hållbar agenda högt i val av arbetsgivare. Kroppen behöver balans.


Brist på planering, höga krav, otydliga förväntningar och ett klimat där medarbetarna är rädda för att be om hjälp, eller inte känner sig sedda av ledningen, utgör vanliga faktorer som kan orsaka stress på arbetsplatser.Börja i rätt ände


Arbetar ni proaktivt med medarbetarnas fysiska hälsa är ni bättre rustade för att hantera stresspåslag. Rörelse utgör själva navet – regelbunden fysisk aktivitet får oss människor att sova bättre, ökar vårt fokus och vår produktivitet.


Jobbet måste starta inifrån med en ledning som inser värdet av att satsa på medarbetarnas välmående och är medvetna om att vi människor har olika stresströsklar, reagerar olika och stressas av olika faktorer. Bana väg för en kultur där ni visar att ni ser era anställda och uppmuntra dem till att våga be om hjälp. Lyft vikten av återhämtning och se till att medarbetarna får utrymme för vila, likväl som ni skapar utrymme för fysisk aktivitet. Tänk på att både peppa de som redan är aktiva till att fortsätta röra på sig och de mindre aktiva till att komma igång. Det är också viktigt att hälsoarbetet sker löpande och inte stötvis.


Få hjälp med strategin


För ett långsiktigt hälsoarbete är en tydlig strategi A och O – och det finns hjälp att få. En hälsostrateg kan kartlägga vilka utmaningar ert företag står inför, vilket syfte er satsning ska ha och vilka mål ni vill uppnå. Sedan planerar ni tillsammans hur de individuella behoven på arbetsplatsen möts på bästa sätt – nyckeln här handlar om att genomföra olika typer av aktiviteter. Ni kan till exempel anordna workshops med tema stresshantering, där medarbetarna lär sig att uppmärksamma kroppens varningssignaler. Erbjud även någon form av träningsupplägg, helst tillsammans för att ha roligt och stärka er gemenskap. Ge inte upp om det är få deltagare vid något tillfälle, ni kanske fångar andra genom nästa aktivitet!


Ökad frisknärvaro, gladare medarbetare och ett starkare employer brand är bara några av de vinster som följer en välarbetad strategi. Med det sagt finns det en fråga som varje arbetsgivare borde ställa sig; har vi ens råd att inte satsa på personalens hälsa?


Saras fem bästa tips för stresshantering på arbetsplatser:


1. Var tydlig med förväntningar och krav. Otydlighet skapar onödig stress. Se till att medarbetarna förstår vad som väntas av dem och hur de ska prioritera sina uppgifter. Berätta även hur ni ser på tillgänglighet, inte minst i tider av distansarbete.


2. Jobba aktivt för ett öppet klimat. Upprepa budskapet om att det är okej att be om hjälp. Få medarbetarna att känna att de kan vara sig själva och att deras individuella behov tas på allvar.


3. Utbilda medarbetarna.

Genomför en workshop med tema stresshantering där ni inleder med en föreläsning och sedan skapar utrymme för reflektion och diskussion som kan öka självinsikten hos medarbetarna. Ta gärna hjälp av en expert.


4. Uppmuntra till fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet är en av de viktigaste ingredienserna för att göra oss mer stresståliga. Inspirera därför till rörelse, exempelvis i form av promenadmöten, och genomför gemensamma träningspass. Möjligheterna är många även om ni befinner er på distans.


5. Träna på återhämtning. Andningsövningar är en ypperlig avslappningsmetod som vi alltid kan ta till. Medveten andning har förmåga att minska stress och skapar stor skillnad för vårt välmående. Genomför en workshop eller dela tips på olika tekniker.


Vill du veta mer? Hör av dig så berättar jag gärna mer!


Sara Lindstrand, hälsostrateg på ChallengizeComments


bottom of page