top of page
  • Challengize team

Nyhetsbrev januari 2022

Vill du få en smidig och bra start på årets hälsoarbete? RSM Sverige visar hur en glad hälsokultur hjälper dem i målet att bli Sveriges bästa arbetsplats. HR-chefer hos våra kunder delar lärdomar från förra året och hur det hjälper dem vässa hälsoarbetet 2022. Och digitala hälsoutmaningar som skräddarsys för våra kunder, som t.ex. Vintercykling hos Västtrafik, kan bidra till och mäta såväl bättre hälsoeffekter som positiv miljöpåverkan.

 

RSMs hälsoarbete är vägen till att bli Sveriges bästa arbetsplats

Hållbara medarbetare i en glad hälsokultur är RSM Sveriges framgångsrecept.

En attraktiv arbetsplats kräver en långsiktig hälsoplan med olika aktiviteter som engagerar fler


För att bibehålla sin plats på "Great Place To Work" listan, skapa tillväxt och attrahera fler medarbetare startades projektet "hållbara medarbetare” på RSM i Sverige, som är en ledande global leverantör av ekonomitjänster.


RSM och Challengize möttes i samsynen att hälsosatsningar ska inkludera varje individ och bli en del av vardagen. Det blev startskottet på ett långsiktigt samarbete där hållbara medarbetare är en del av kulturen som bolagets varumärke och framgång vilar på. Med Challengize som hälsopartner har RSMs hälsofrämjande arbete lyfts till en ny nivå.


" Vår snabba tillväxt och högt uppsatta mål ställer krav på oss ledare att skapa goda förutsättningar för att våra anställda ska må bra, ha kul och lyckas på jobbet. De är vår viktigaste resurs och hälsoarbetet med Challengize hjälper oss att skapa engagemang, team-känsla och sprida glädje på jobbet," Robert Hasslund, VD, RSM Stockholm.


Läs mer om hur RSM Sverige gått tillväga för att sänka företagets metaboliska ålder, minska stressen, förbättra sömnen och öka personalens välmående. Mätbara hälsoresultat som hjälper företaget att få såväl nöjda medarbetare och kunder som att nå sina försäljningsmål.


Ladda ner hela kundcaset nedan.

RSM and Challengize case study 2022
.pdf
Download PDF • 888KB
 

HR-chefer vässar sitt hälsofrämjande arbete 2022

Vad lärde vi oss av hälsoarbetet 2021? Vad satsar HR-chefer på 2022? Våra kunder berättar!

Mikael Helgeson, Marit Sandgren, Lena Leffler och Caroline Andersson vässar HR-strategin.


Hälsofrågan har varit utmanande för HR-chefer det senaste året. Pandemi och hybridkontor har ökat stillasittandet och minskat vår sociala interaktion med kollegor. Men året har också gett många lärdomar. På Morakniv, Arvato Financial Solutions och Visma Enterprise genomfördes en rad olika hälsofrämjande insatser – däribland digitala hälsoutmaningar tillsammans med Challengize. Att främja gemenskap i en utspridd organisation, nå ut med tydlig information och fånga upp medarbetarnas individuella behov var viktiga utmaningar att ta hänsyn till under året som gått. Nu ligger fler långsiktiga insatser i planen framåt.


En ”sneak peak” kring företagens hälsoarbete:

  • Enbart friskvårdsbidrag ger inte hållbara medarbetare

  • Olika hälsofrämjande aktiviteter krävs för att attrahera fler

  • Digitala roliga hälsoutmaningar förenar anställda på hybridkontoret

  • Hälsomål och mätbarhet är ett måste för att visa effekt

  • Chefer bör vara ambassadörer för god hälsa

  • Vardagsmotionen ökade med 20,5% på Morakniv

  • Stressen minskade med 12,5% på Arvato Financial Solutions

  • Må-bra känslan ökade med 18,6% på Visma Enterprise

Ta del av hela samtalet med våra kunders HR-chefer. De delar erfarenheter och resultat från sitt hälsofrämjande arbete under 2021 och hur hälsostrategin ska vässas för 2022. Bra hälsotips som kan hjälpa även ditt företag att anpassa arbetet efter den hybrida arbetsplatsen och få din personal att må ännu bättre, ha kul på jobbet och bli starkare som team.


Läs hela artikeln här.

 

Drygt 400 Vintercyklister har trampat över 1.5 varv runt jorden på en månad!


Just nu pågår flera projekt med Vintercyklister i landet, bl.a. i Region Västra Götaland och Region Gävleborg som båda använder Challengize-appen som social motor.

Vintercyklist - Västtrafik pågår december 2021 till mars 2022 med 418 utvalda cyklister.


Att cykla på vintern ska vara lika självklart som på sommaren. Det vill flera regioner uppmärksamma genom att arrangera Vintercyklist-projekt. Sedan flera år har vi hjälpt Region Gävleborg med datainsamling och social pepp mellan deltagarna i Challengize-appen. I år är även Region Västra Götaland med och cyklar hela vintern.


Under december registrerades 8151 cykelturer på i snitt 6.5 km från Mölndal till Åmål vilket motsvarar 1.4 varv runt jorden. I tid motsvarar alla cykelturer ett halvt år eller 2096 visningar av Star Wars the Empire Strikes Back. Förutom fun facts kring tid och distans finns även en uppföljning kring den positiva påverkan på miljön alla cykelturer innebär om de ersatt en bilresa. Närmare 11 ton besparing av koldioxid har alla fantastiska cyklister trampat ihop.Nu rullar vintercyklisterna vidare och fortsätter cykla hela januari och februari innan det är dags att summera projektet och alla data, mäta vilken effekt cyklingen haft på hälsan i vår hälsorapport samt gratulera alla deltagare till ett av de vintrigaste vintercyklist-projekt hittills.


Läs en längre artikel om projektet Vintercyklist-Västtrafik här.

 


Comments


bottom of page