top of page
  • Challengize team

HR-chefernas hälsostrategier 2022


När vi klev in i 2021 stod hälsofrågan högt upp på HR-funktionens agenda. Inte bara fanns ett behov av att ta medarbetarnas hälsa på större allvar, nya rutiner skulle också skräddarsys för att matcha den hybrida verkligheten. Nu har det blivit dags att återigen vässa till hälsostrategin – men vad lärde vi oss egentligen förra året? Här delar HR-cheferna med sig av sina erfarenheter och planer för 2022.

 

Att främja gemenskap i en utspridd organisation, nå ut med information på andra sidan skärmen och fånga upp medarbetarnas individuella behov var stora utmaningar att ta hänsyn till under 2021 års hälsoarbete. På Morakniv, Arvato Financial Solutions och Visma Enterprise genomfördes en rad olika hälsofrämjande initiativ – däribland hälsoutmaningar tillsammans med Challengizes hälsostrateger för att hitta sätt att inkludera varje medarbetare och samla på sig professionella råd att bygga vidare på.

– Vi har medarbetare utspridda på flera platser i världen och valde att ta hjälp framförallt för att hitta digitala lösningar som skulle skapa en gemenskap. Hälsoutmaningen bidrog till nya samtalsämnen och fick medarbetare att naturligt ta kontakt med kollegor på andra avdelningar som de annars inte hade träffat, förklarar Mikael Helgesson, ordförande i Moraknivs fritidsklubb som är drivande i företagets hälsofrågor.


Utöver bättre gemenskap gav den sex veckor långa hälsoutmaningen positiva resultat för Morakniv i form av ökad vardagsmotion med 20,5 procent, 10 procent ökat välmående och 9 procent lägre stressnivå. Nu är de mitt uppe i att utvärdera vad de skulle kunna förbättra vid en potentiell ny hälsoutmaning.


– Skulle vi genomföra en hälsoutmaning igen så tror jag att vi kan jobba mer med vår kommunikation. Att få fritidsklubben, ledningsgruppen och cheferna att vara ambassadörer för god hälsa och tillsammans uppmuntra våra medarbetare att vara med. Vi kan också bli tydligare med hur vi formulerar oss på ett pedagogiskt sätt. Ett tävlingsmoment kan verka stressande för många så här gäller det att trycka på vikten av att hitta sin egen rörelseglädje och förmedla att det är oss själva vi tävlar mot, förklarar Marit Sandgren, HR-chef på Morakniv.


Ökat engagemang bland de mindre aktiva


För Arvato Financial Solutions förde hälsoutmaningen med sig en positiv laganda och gemenskap. Många medarbetare tog den där extra promenaden för att bidra till teamet och blev positivt överraskade av hur hälsoaktiviteter kunde få geografiskt utspridda team att bli sammanlänkade. Lena Leffler, HR-chef, berättar hur engagemanget ökat under året:


– Om du hade frågat om medarbetarnas önskningar kring hälsofrämjande initiativ innan pandemin skulle det antagligen handla om ett högre friskvårdsbidrag. Ett rimligt önskemål visserligen men inget som skulle gynna de som inte redan utnyttjar friskvårdsbidraget. När vi däremot genomförde en inkluderande hälsoutmaning som lät varje individ delta efter sina förutsättningar blev tröskeln till att nå den svårfångade målgruppen lägre och vi lyckades få med oss fler än tidigare.


Förutom en bättre sammanhållning bidrog hälsoutmaningen bland annat till att minska stressen med 12,5 procent samtidigt som känslan av välmående ökade med 13,8 procent. En viktig faktor för det goda genomslaget under föregående års hälsoarbete har varit att Lena och hennes kollegor aktivt uppmanat medarbetarna att ta med varandra under aktiviteterna, något de kommer fortsätta fokusera på framöver.


– Vi tillhörde en av de organisationer som Arbetsmiljöverket inspekterade i samband med granskningen av landets stillasittande och deras enda anmärkning var att vi kan bli bättre på att höja kunskapen generellt om riskerna med långvarigt stillasittande och dess konsekvenser, på kort och lång sikt. Framöver kommer vi att fortsätta uppmuntra till regelbunden vardagsmotion och utbilda våra medarbetare kontinuerligt i flera hälsofrågor.


Hälsoarbetet måste bottna i organisationens behov


Höjt friskvårdsbidrag, digital lunchträning, workshop i andningsteknik och en hälsoutmaning med fokus på fysisk träning som resulterade i ökad vardagsmotion med 14,9 procent och 18,6 procent ökad må bra-känsla – på Visma Enterprise har man genomfört en rad medvetna hälsoinsatser under pandemin. För tillfället står stresshantering och avslappning i fokus och medarbetarna kan boka in samtal med en pedagog. Under hela pandemin har dessutom poddavsnitt kopplat till mental hälsa spelats in på koncernnivå. Medarbetarna har uppmuntrats till att lyssna för att skapa förutsättningar till ett välfungerande hemarbete – och att dela med sig av sin egen träning i sociala medier.


– Vi har resonerat som så att det är omöjligt att nå alla medarbetare i allt vi gör och att vi därför behöver utföra olika typer av aktiviteter. Vissa kommer att falla bort när fokus ligger på tävling och prestation, andra när det handlar om andningsteknik. Variation och att våga fråga medarbetarna själva vad de har för önskemål är nyckeln för att nå så många som möjligt. Vi på HR-avdelningen kan driva olika initiativ men det måste bottna i vad organisationen faktiskt behöver, förklarar Caroline Andersson, HR & Business Partner.


I takt med att fler hälsoinsatser genomförts har också medarbetarna själva kommit med egna förslag på aktiviteter, påpekar Caroline och berättar att hon märkt av en positiv effekt.


– Under pandemin har vi framförallt skapat en ökad hälsomedvetenhet. Vi har mötts av positiv respons på specifika insatser såsom vårens strategiska hälsoutmaning. Medarbetarna har berättat att den förde med sig goda vanor, ökat välmående och att de även kommit närmare varandra.


Hur planerar ni att arbeta med hälsa 2022?


– Vi ser fram emot att implementera digitala tjänster kopplat till medarbetarnas mentala välbefinnande som även kan användas i förebyggande syfte. Dessutom kan jag glädjande berätta att vi har satt upp konkreta mål kring hälsoarbetet för kommande år, exempelvis mental wellbeing index och sick leave index. Är hälsoarbetet mätbart och kan följas upp finns det ett helt annat värde i arbetet och det blir lättare att driva igenom frågor från HR-avdelningen, avslutar Caroline.


Det är tydligt att hälsofrågan fått ett större fokus det senaste året och att det finns många goda exempel att inspireras av. Inför 2022 bär vi med oss vikten av att utse flera ambassadörer som kan sprida rörelseglädje inom organisationen, att inte glömma bort att utbilda kring risker med stillasittande och att sätta tydliga, mätbara mål som gör nästa utvärdering lättare.


Comments


bottom of page