top of page
 • Challengize team

Nå försäljningsmål med hälsomål i friskvårdsarbetet


Under perioden av hemarbete fick vi se hur en del arbetstagare började träna under lunchtid och hur andra helt tappade motivationen till att röra på sig. Nu när vi intar en hybrid arbetsmiljö är en sak säker; ledningsgruppernas viktigaste prioritering bör vara att möjliggöra för varje individ att bibehålla – eller etablera – goda hälsovanor. För om medarbetarna inte mår bra, ja då kan ni inte heller räkna med att nå era försäljningsmål.


 

Som hälsostrateg har jag iakttagit hur svenskarnas hälsovanor förändrats under pandemin.

Jag har följt aktiva personer som tappat motivation när gym stängde ner och restriktioner gjorde att de inte kunde mötas upp och träna tillsammans på samma sätt som tidigare. Jag har sett dem som tidigare motionerat genom att cykla till jobbet knappt röra sig längre än till soffan eftersom gränser mellan arbete och fritid suddats ut och arbetsdagen fortsatt långt fram på kvällen. Och jag har lyssnat till dem som utnyttjat flexibiliteten till att etablera goda vanor genom att jogga under lunchen eller genomföra digitala versioner av gruppträningspass under tiden de annars lagt på pendling. För att inte tala om hundpromenader som skjutit i höjden under hemarbetet då många fått en ny familjemedlem eller själva tagit hand om sin hund under dagen (se vår tio i topp lista över de vanligaste aktiviteterna från våra kunders hälsoutmaningar 2021 - 2022 i slutet av artikeln).

Glädjande nog är det inte bara jag som lagt märke till dessa förändrade mönster – det har många arbetsgivare runt om i landet också gjort. Kanske tillhör du en av dem som fått en spark i baken att satsa på förebyggande friskvård – men behöver hjälp på vägen för att uppnå långsiktiga hälsofördelar?

Hundpromenad och hundlöpning på snö

Roliga utmaningar på jobbet kan etablera och bibehålla goda hälsovanor hos anställda


Gemenskap på recept i arbetet med friskvård och hälsa


Till att börja med måste du som arbetsgivare i detta skede ha respekt för att medarbetarna fått nya rutiner – och att dessa rutiner skiljer sig åt från person till person. Sannolikt kommer du att möta både de som fått sämre hälsa och de som ökat sitt välmående men som nu oroar sig för hur de ska kunna fortsätta sina nya rutiner. Du bör också ha i åtanke att det kan finnas ett stort behov av gemensamma aktiviteter. Många har upplevt ofrivillig ensamhet under pandemin och blir ensamheten långvarig kan det leda till allvarliga hälsoeffekter både psykiskt och fysiskt. När vi upplever ofrivillig ensamhet ökar vår nivå av stresshormoner vilket över tid kan leda till högt blodtryck och ökad risk för sjukdomar. Ta tillfället i akt att fylla såväl behovet av rörelse som gemenskap och hitta gruppaktiviteter som passar den hybrida verkligheten.


Ingen succé om chefen skolkar från idrotten


Ska ni lyckas få alla medarbetare att bibehålla – eller etablera – hälsosamma vanor krävs lyhördhet, tydlighet och delaktighet.

Lyhördhet utgör den första grundstenen för att inkludera varje individ i hälsosatsningen. Eftersom förutsättningarna och behoven ser olika ut kommer ni inte att kunna hitta en aktivitet som fångar alla utan ni måste kartlägga vilka olika initiativ som behöver genomföras. Det kan vara en god idé att utse hälsoinspiratörer som kan agera länk mellan ledningsgruppen och övriga medarbetare i organisationen för att hitta era olika fokusområden som får alla att vilja delta. Kanske inser ni att ett cykelrum behövs för att fler börjat cykla – eller att ni borde införa en hundzoon på arbetsplatsen för att uppmuntra och möjliggöra för medarbetarna att fortsätta med sina långa hundpromenader i den friska luften.

Tydlighet behövs i sin tur för att skapa trygghet bland medarbetarna och för att ni som visar vägen ska kunna mäta resultatet. Tänk ut vad ni önskar uppnå med er hälsosatsning och sätt mål som ökad försäljning eller en bättre arbetskultur. Förmedla att ni prioriterar medarbetarnas hälsa eftersom ni vet att deras välmående hänger ihop med att ni ska nå era andra mål. Uppmuntra även medarbetarna till att sätta individuella hälsomål och skapa utrymme för att de ska uppnå dem. Ni kan exempelvis ersätta måndagsmötet i konferensrummet mot walk-and-talk. Att få in återkommande motionsaktiviteter, såväl fysiska som digitala, och genomföra dessa tillsammans ökar chanserna markant för att goda rutiner upprätthålls.

Slutligen är delaktighet från ledningsgruppen A och O i ett hälsofrämjande arbete. Det ligger något i talesättet att handlingar väger tyngre än ord, eller hur? En chef som ber sina medarbetare att delta i hälsoaktiviteter som erbjuds men som själv knappar på tangentbordet under tiden sprider outtalade budskap till sina medarbetare. Det kan tolkas som att hälsosatsningen egentligen inte är så viktig – eller att de ska delta i mån av tid. En chef som däremot föregår med gott exempel är en sann inspirationskälla.

Precis som vid andra förändringsarbeten behöver ni låta implementeringen av hälsostrategin ta sin tid och genomföra en del i taget så att det inte upplevs övermäktigt. Det är också fullt naturligt att behöva ta hjälp av en hälsopedagog som med sin expertis kan agera förändringsledare i arbetet med friskvård på jobbet. När ni väl har rätt grund på plats finns alla förutsättningar för att få de där nya, goda vanorna att sätta sig i väggarna.


Vill du veta mer om hur hälsomålen kan hjälpa er att nå försäljningsmålen? Hör av dig så berättar jag gärna mer hur vi jobbar med hållbar företagshälsa!


Sara Lindstrand, hälsostrateg på Challengize


Hundpromenader bland hälsovanors tio i topp under hemarbete


Trendande aktiviteter som dominerat bland Challengize deltagare i digitala hälsoutmaningar under pandemin 2020 – 2021:

 1. Promenad

 2. Hushållsarbete

 3. Power walk

 4. Löpning

 5. Hundpromenad

 6. Ståbordsarbete

 7. Cykling (transport)

 8. Styrketräning

 9. Cykling (sport)

 10. Trädgårdsarbete

Comments


bottom of page