top of page
  • Challengize team

RSM - Sveriges bästa arbetsplats!

“Att inspirera och skapa förutsättningar för hållbara medarbetare ser vi som en nödvändighet”

 

RSM, ett av världens största nätverk inom revision, skatt och rådgivning, har alltid prioriterat sina medarbetares välmående och finns med på Great Place To Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser. Nu har de valt att ta hälsoarbetet ytterligare en nivå genom projektet hållbara medarbetare som Challengize fått glädjen att hjälpa till med. Förhoppningen är att nå ut till ännu fler i organisationen genom inkluderande aktiviteter som låter alla delta efter sina förutsättningar.


RSM och Challengize möttes i den gemensamma synen på att hälsosatsningar ska inkludera varje individ. Samarbetet började med hälsoutmaningar under fyra veckor innan det mynnade ut i projektet hållbara medarbetare för att skapa en kontinuitet och få hälsoarbetet att bli en del av företagskulturen. Maria Olofsson, HR-ansvarig på RSM Göteborg, och Linda Matovic, partner och auktoriserad redovisningskonsult på RSM Stockholm har båda satt ramar för genomförandet och med Challengizes hjälp utformat en långsiktig plan.


Kick-off på alla kontor samtidigt med Yoga-instruktör Sofi Tiozon med både fysiskt och via länk


– Vi har krävande jobb och är måna om att våra medarbetare ska må bra, därför kändes projektet helt rätt för oss. Vi vill att vårt hållbarhetsfokus ska bli en naturlig del av vardagen, förklarar Maria.


Linda fyller i:


– Tanken är att projektet ska pågå under ett år men vi ser till att samla på oss insikter för att fortsätta arbetet i någon form även efter det. För oss har ordet hållbarhet varit viktigt, det handlar om rörelse snarare än träning och inkluderar mycket mer utöver det – som att lära känna sig själv och sitt behov av återhämtning. Därför har vi även föreläsningar kring kost, stress, mindfulness och sömn.


Challengize hälsostrateg agerar projektledare och ser till att det finns en röd tråd genom de olika föreläsningarna och aktiviteterna. För att lättare nå ut till den stora organisationen har dessutom ett par medarbetare utbildats till hälsoinspiratörer för att fånga upp vad som efterfrågas och skapa en positiv anda som smittar av sig.


Hälsa består av mycket. Gummiband och kanelbulle är ibland precis vad som behövs.


Helt rätt i tiden

Sedan starten i april har RSM bland annat haft digitala föreläsningar, testat hälsosamma recept via Teams, haft gemensam löpträning utomhus och peppat varandra genom att dela tips och bilder. Distansarbetet har med andra ord aldrig varit ett hinder, snarare ser de projektet som extra centralt nu under pandemin.


– Vi har pratat mycket på kontoret om betydelsen av att förmedla hur viktigt det är att medarbetarna mår bra och att vi ser till att få in någon form av rörelse även när vi befinner oss på distans. Lyckas vi få en medarbetare som inte mår bra att ta ett steg i rätt riktning har vi gjort en stor vinst. Det är framförallt de mindre aktiva vi vill nå, de andra kommer att röra på sig oavsett, berättar Linda. Maria tillägger:


– Vi ser även projektet som en del av arbetet med vårt employer brand. En fråga som blivit extra viktig under pandemin är just vad som ska locka kvar medarbetarna och vi tror på att skapa en kultur där det märks att ledningen verkligen bryr sig om allas välmående.


Feedbacken som Linda och Maria har mötts av från sina medarbetare har varit mycket positiv och de kan tydligt se att helhetsperspektivet lyckats inspirera olika grupper. Genom projektets gång analyseras och utvärderas insatserna för att hitta nycklar som kan fortsätta utveckla hälsoarbetet.


Challengize hälsostrateg Sara tillsammans med gästföreläsare Johnny Hällneby, ultralöopare.


Ni är sanna förebilder. Vad vill ni säga till andra arbetsgivare?


– Personalen är det viktigaste ett företag har. Att inspirera och skapa förutsättningar för hållbara medarbetare ser vi som en nödvändighet. Det kommer ge ringar på vattnet och leda till en rad fördelar för bolaget som ökat välmående, färre sjukskrivningar och inte minst en attraktivare arbetsplats, förklarar Maria.


Har ni något råd på vägen till de som vill komma igång med liknande projekt?


– Att våga låta satsningen på medarbetarna ta plats och att se det som en investering som motverkar sjukskrivningar. Avsätt tid och resurser för att planera och strukturera upp aktiviteter efter ett tydligt syfte. Rikta er mot hållbarhet snarare än träning och engagera era medarbetare i arbetet för att väva in det i kulturen, säger Maria.


Linda avslutar:


– Ta därefter hjälp av en hälsostrateg som kan utbilda, inspirera och rekommendera föreläsare, det gör att budskapet upplevs mer trovärdigt och äkta. Kom ihåg att du kan inte förändra någon annan men att du alltid kan ge rätt verktyg!

Comments


bottom of page