top of page
  • Challengize team

Glöm inte den fysiska hälsan i det sociala hållbarhetsarbetet

“Ser ert företag på hälsosatsningar som något för tidskrävande? Som en punkt att bocka av? Eller genomför ni samma hälsoaktivitet varje gång? Då kan ni få det tufft i framtiden. Ett ytterst viktigt område när det kommer till den sociala hållbarheten handlar just om att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att ta hand om sin hälsa menar Nicholas Roman, vd och grundare av Challengize."

 

December 2016 trädde nya lagkrav om hållbarhetsrapportering i kraft som bolag med över 250 anställda berörs av. Nu har det gått flera år sedan dess och det har blivit lättare att mäta även den sociala hållbarheten. Trots det hamnar ett viktigt område ofta i skymundan; medarbetarnas fysiska hälsa. För att finnas kvar som en attraktiv arbetsgivare i framtiden krävs en förändring.


Att inspirera till fysisk aktivitet borde därmed prioriteras högre för alla bolag som önskar vara lönsamma. Resultatet som följer en strategisk hälsosatsning kommer att märkas på många olika håll. Förutom friskare medarbetare följer även ökad produktivitet och ett attraktivare varumärke. Hälsoaktiviteter har en förmåga att stärka gemenskapen och verka som ett universellt språk som förenar olika människor oberoende av vart de befinner sig.


Jag förundras över varför inte fler applicerar mätbarhet på hälsa lika naturligt som de gör när det gäller miljön. Genom att sätta greppbara mål precis som för era andra affärsområden har ni möjlighet att följa upp ert arbete och ta er vidare. Ni kan exempelvis mäta hur många anställda ni lyckas nå eller med hur många år ni sänker företagets totala metaboliska ålder. Allt ni gjort för er personal kan ni sedan redovisa i hållbarhetsrapportenGlöm "one size fits all"


Ett av de vanligaste misstagen jag ser företag begå är att genomföra samma aktivitet gång på gång och därmed endast komma åt en specifik grupp deltagare. Nyckeln till en långsiktig och inkluderande hälsosatsning stavas anpassning. Glöm “one size fits all”, ni behöver se till såväl företagets som individens behov. Här kan en hälsostrateg bidra med expertkompetens för att skräddarsy en plan som speglar era förutsättningar och tar hänsyn till faktorer som vilka platser ni jobbar på, vilka språk medarbetarna talar och om ni arbetar i skift. Framförallt kan ni få hjälp med att kartlägga personalens behov och hitta olika aktiviteter för såväl de redan aktiva som de mindre aktiva.


Hårdare krav väntar

I framtiden kan vi vänta oss att företag kommer behöva ett brett hälsoerbjudande som ger möjlighet för de anställda att ta del av de aktiviteter som passar just dem. Vi kan vänta oss att det blir allt mer avgörande att jobba proaktivt istället för reaktivt. Och sist men inte minst kan vi vänta oss hårdare krav, om inte från lagstiftningen så från kandidaterna. För att möta den nya verkligheten tror jag därför på att ha en dedikerad hälsochef som ansvarar för att nå alla medarbetare och som har budget och mandat från ledningsgruppen där arbetet ofta fastnar i dagsläget. Jag tror också på att fler kommer anlita externa hälsostrateger precis som vi i dagsläget ser när det gäller andra affärsområden. Att anpassa hälsoarbetet till varje individ är ingen syssla att göra “vid sidan av”, det är ett arbete som kräver struktur. De företag som väljer att agera långsiktigt i frågan kommer se vinsterna spridas som ringar på vattnet.


Vill du veta mer? Hör av dig så berättar jag gärna mer!


Nicholas Roman, vd och grundare av Challengize


bottom of page