top of page
FUF1 vardag.jpg

Den viktiga vardagsrörelsen

English flag.png

Har du ett arbete som innebär att du går eller står och endast sitter ner korta stunder under dagen? GRATTIS! Många har idag väldigt stillasittande arbeten som inte kräver så mycket rörelse. Samtidigt kanske de heller inte kräver att vi alltid sitter ner och jobbar?!

Att det finns risker med att vara alltför inaktiv har varit känt sedan länge, men det är först på senare år som forskning har kunnat visa på HUR farligt det kan vara och att tre gångers hårdträning på gymmet varje vecka inte helt kan uppväga de negativa effekterna som åtta timmars stillasittande vid kontorsstolen ger.

Mycket tid i stillasittande ökar risken för till exempel övervikt och typ 2 diabetes. Därför är det viktigt att reflektera över hur din egen arbetssituation ser ut. Om din arbetsdag till största del sker sittandes, finns det anledning att göra några små förändringar. Det positiva är att det inte krävs så mycket för att åstadkomma en hälsoförbättring på sikt. Det kommer fler och fler studier som visar att det lönar sig att byta ut även några minuters stillasittande mot aktivitet. Ju högre intensitet desto större effekt, men även det lilla lönar sig!

FUF1 vardag2.jpg

Tips för att bryta stillasittande under arbetsdagen:

  • Om du har ett skrivbord som går att justera; höj skrivbordet när du går hem så att du alltid börjar dagen stående. Variera mellan att stå och sitta under dagen. När du står ökar chansen att du också rör dig mer.

  • Inför promenadmöten med kollegorna en gång i veckan (eller ännu oftare).

  • Skriv ut dokument på en skrivare längre bort från ditt skrivbord än du brukar.

  • Gå till en kollega istället för att ringa eller skicka ett mail.

  • Hämta kaffe på en annan våning och passa på att ta trapporna.

  • Om möjligt, ha ett extra skrivbord på arbetsplatsen med en sittcykel eller ett gåband och turas om att jobba vid den platsen.

  • Ställ in skärmsläckaren på datorn så att den påminner dig om att röra dig var tjugonde minut. 

Jessica och Maria.jpg

Om författarna Jessica och Maria

Challengize hälsotips är specialskrivna för dig av Jessica Norrbom och Maria Ahlsén som båda har doktorerat i medicin. Sedan 2013 driver de sitt gemensamma företag Fortasana som jobbar med kost, träning och hälsa ur ett vetenskapligt perspektiv. Maria och Jessica föreläser och skriver populärvetenskap och reder på ett lättbegripligt sätt ut komplicerade hälsomyter samt ger konkreta tips på vad som verkligen är hälsosamt. 

bottom of page