top of page
BB1 Mindfulness.jpg

Vad är Mindfulness?

English flag.png

Mindfulness är en urgammal buddhistisk metod med stor relevans för nutidens liv som ställer nya krav på oss. Vi lever med högt tempo, ständiga förändringar och vi är uppkopplade digitalt stor del av vår vakna tid. I ett överflöd av information och möjliga distraktioner är det lätt att känna sig splittrad och livet känns fragmenterat. Det är lätt att tappa kontakt med sig själv.

Vi behöver kunna välja vad som ska få vår uppmärksamhet om vi ska ta tillbaka kontrollen över våra liv och fylla det med mer meningsfullt innehåll. När vi övar mindfulness får vi bättre koll på vad det är för tankar som styr oss i vår vardag. Tankar som jag måste hinna, jag får inte göra fel eller jag är inte tillräckligt bra tar bort glädjen i våra liv - om vi tar dem för sanningar.

När vi mediterar så får vi ett uppfriskande perspektiv på våra tankar och lär oss att inte ta dem på så stort allvar. Mindfulness minskar tankevandring och ökar fokus. Likaså ökar vårt välbefinnande.

BB1 Mindfulness2.jpg

Mindfulness i punktform:

  • Planera inte in för mycket – ge dig själv utrymme för reflektion, vila, spontanitet och behov som uppstår i stunden.

  • Springer vi för fort genom livet så går vi miste om så mycket njutning.

  • Livet kan bara upplevas i nutid och om vi alltid är på väg någonstans, så är vi aldrig här.

  • Tankar om allt som ska göras, allt vi inte hann med eller som inte blev som vi tänkt oss skapar så mycket stress och onödigt lidande i våra liv. 

  • Skriv gärna tacksamhetsdagbok. Ha en liten fin dagbok där du skriver ner fem saker du är tacksam över varje dag. Smått som stort. När du får in vanan att se med tacksamhet på vardagliga ting så blir du lyckligare! Denna lilla enkla övning har i studier visat sig ha god effekt på välbefinnandet.

Beatrice bild.jpg

Om författaren Beatrice

Beatrice Blidner. Leg. Fysioterapeut, mindfulnesslärare och grundutbildad i psykoterapi (PDT och ACT). Arbetar på Fungera – rehab mottagning i centrala Göteborg. Där möter hon individer med lätt till måttlig psykisk ohälsa som stress, utmattning, oro, ångest och nedstämdhet. Fungera är en privat mottagning men med vanlig sjukvårdstaxa och dit kan man söka utan remiss. Beatrice undervisar på Göteborgs Universitet sen 2004. Beatrice har arbetat de senaste 6 åren på Mindfulnesscenter där hon utbildat mindfulnessinstruktörer och lett ett 20-tal retreater. Hon har dessförinnan arbetat 25 år på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Är du intresserad av vad Beatrice skriver om mindfulness kan du ta kontakt med henne på LinkedIn.

bottom of page