top of page
Top banner hälsa som business case.jpg

Hälsa som business case - guide för hälsovinster 

En guide som hjälper dig att räkna på hur välmående personal lyfter siffrorna ner på sista raden.

Vad tjänar du på förebyggande hälsa?

Är hälsa lika med framgång? För framåtlutade ledare är det kristallklart. De investerar helhjärtat på personalens hälsa för att sticka ut och vinna i konkurrensen om talanger, kunder och investerare. Likaså för att möta hållbarhetskraven och få svarta glada siffror ner på bottom line.

 

Bara genom att bryta det skadliga och kostsamma stillasittandet och få in rörelseglädje kommer du långt. Förutom ökat engagemang och mer energi så kan fysisk aktivitet höja kreativiteten och produktiviteten med uppåt 60%. Det ger stora kostnadsbesparingar liksom starkare varumärken och innovationskraft.

Så hur ser ett övertygande business case ut för en investering i hälsa? Med vår guide får du som VD och ledare hjälp att uppskatta, räkna och agera på de värden som en välmående personal kan ge din verksamhet. Guiden ger insyn i:

  1. Utmaningar som visar att det brådskar att satsa på hälsa

  2. Hälsovinster med exempel och kalkyler för ROI & VOI

  3. Krav på dig som ledare kring fysisk, psykisk hälsa

  4. Hur du utmanar hälsoleverantörer och interna hälsoprojekt

Lycka till att skapa en vinnande hälsokultur med mer bang for the buck!

Ladda ner guiden här:

Fyll i dina uppgifter och få den kostnadsfria guiden. 

bottom of page