top of page

Employer branding strategi - stick ut med hälsa

En vinnande guide som lyfter fram hälsan för att bli ett starkare varumärke i konkurrensen om talangerna.

Guide för ett starkare arbetsgivarvarumärke

I spåren av pandemin har vi fått se en våg av uppsägningar i takt med att arbetstagare omvärderat vad de förväntar sig på sin arbetsplats. Från The great resignation även kallat the Big Quit till det nya fenomenet Quiet quitting på TikTok - det verkar som HR-chefer och ansvariga för employer branding har det hett om öronen att rekrytera, behålla och engagera medarbetare.
 
Så hur ska arbetsgivare kunna attrahera och vinna i konkurrensen om talangfulla medarbetare? För att bli en attraktiv arbetsgivare gäller det att prioritera vad framtidens talanger efterfrågar. Vi har därför tagit fram en guide som hjälper dig att bli den där drömarbetsplatsen som så många efterfrågar där en vinnande hälsokultur spelar en central roll för trivsel och lönsamhet. Ladda ner vår guide och få även:
 

  • anställdas syn på bästa arbetsplatsen

  • 9 tips som stärker ert employer brand

  • hjälp att tillvarata anställdas inre glöd 

  • idéer som skapar en positiv snackis

  • siffror på hälsans värde för varumärket


Lycka till i ert hälsofrämjande arbete där välmående och glada medarbetare blir dina stolta varumärkesbärare.

Ladda ner din employer branding guide här:

bottom of page