top of page
utbildingar-inom-halsa-runners.jpg

Founded with the mission of health for everyone

We believe that simplicity is the solution and that training and health are for everyone, not just those already active. That's why we live our mission in everything we do at Challengize and thrive in helping others.

Varför en hälsoinspiratör?

För att uppnå fysiskt, psykiskt och socialt välmående på arbetsplatsen krävs idag ny kunskap och beprövade metoder för att driva ett modernt och förebyggande hälsoarbete. Det får ni med vår utbildning inom hälsa!

 

Vi delar strategier och verktyg för att ditt företags framtida hälsoinspiratörer ska få med sig medarbetare och ledning i er hälsosatsning som motiverar till nya sunda aktiva vanor. 

Efter avslutad kurs har ni en hälsoplan som hjälper er att ha kul, träna och må bättre som team och företag

Halsoinspirator-teaming-utbildning.jpg

Hälsofrämjande ledarskap

Träning-digital-hälsa-halsoframjande-ledarskap.jpg

Är det inte dags att börja jobba proaktivt med frisknärvaro istället för reaktivt med sjukfrånvaro? Det är ingen nyhet att rörelse krävs för att må bra. Ändå är stillasittande den 
vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär och ohälsa. 


Så tänk tvärtom. Jobba med ett hälsofrämjande ledarskap och skapa utrymme för rörelseglädje tillsammans med era hälsoinspiratörer genom våra utbildningar inom hälsa.

 

Vi hjälper dig lägga grunden för ett långsiktigt hälsoarbete där du som ledare har en aktiv roll som hälsoambassadörer.

bottom of page