top of page

10 minuter funktionell styrka (medium)

Om passet : ett funktionellt pass från My Greatness där  ingen utrusning behövs.

Längd: 10 min

Språk: Engelska

bottom of page