top of page
  • Challengize team

Visma PubliTech kraftsamlar sina medarbetare kring hälsa

Nu startar Visma PubliTech upp sitt hälsoår för sina anställda, en hälsosatsning som utöver alla hälsovinster för medarbetarna även blir ett sätt att stärka gemenskapen och ha kul tillsammans. För bolaget, med ca 195 anställda på 14 orter i Sverige, Baltikum, Norge och Slovakien, var ett digitalt och inkluderande upplägg extra viktigt vid valet av hälsopartner. Tillsammans med Challengize är målet att engagera så många som möjligt att skapa sunda vanor och ha roligt tillsammans genom olika hälsoaktiviteter. Ett inspirerande Peptalk på årets första medarbetarmöte och en hälsoinspiratörsutbildning för fyra medarbetare blev starten på samarbetet och hälsoåret.

 

Sommaren 2021 bildades bolaget Visma PubliTech som erbjuder marknadsledande system inom HR, lön, bemanning, ekonomi och hjälpmedelshantering till Sveriges kommuner och regioner. Att ha en bra personalpolitik som möjliggör god hälsa och balans i livet har alltid varit viktigt för bolaget. Förutom friskvårdsbidrag, en flexibel hybrid arbetsmiljö, gemensam träning och andra koncernövergripande träningsinitiativ tar nu Visma PubliTech ett större krafttag och samlar sina anställda kring en mer långsiktig och holistisk satsning kring friskvård.


“Vår ambition är att inspirera våra medarbetare att bli mer aktiva, må bättre och få ännu bättre kontakt med sina kollegor, oavsett förutsättningar och tjänstgöringsort. Genom att jobba med hälsa över en längre tid, engagera våra ledare som goda förebilder och följa en hälsoplan kring träning, kost, återhämtning och sömn tillsammans med vår partner Challengize så har vi med oss viktiga pusselbitar för att varje individ ska känna att hälsoarbetet gör skillnad”, säger Yvonne Karlsson, HR-Director, Visma PubliTech.


Ledning, hälsoinspiratörer och kommunikation boostar deltagande


För att fånga medarbetarnas engagemang spelar ledningen och kommunikationen en viktig roll. På Visma PubliTech inser man värdet av att få med ledarna i hälsosatsningen som goda förebilder för att skapa inspiration och delaktighet i sina team.


Hälsosatsningen lanserades i januari och innehåller spännande aktiviteter som medarbetarna kan se fram emot under hela året, t.ex. en hälsoinspiratörsutbildning, föreläsningar, digitala live träningspass och motionsutmaningar som avslutas med en hälsorapport. Med en röd tråd kring teman som träning, kost, sömn och stress kan hälsosatsningen få en märkbar effekt.


Information av utbildande karaktär och själva hälsoaktiviteterna samlas även på intranätet så att ingen missar vad som är på gång och Challengize delar löpande hälsotips under utmaningarna. Tack vare de fyra interna hälsoinspiratörerna kan bolaget nå ut med ny kunskap och peppa kollegor till aktiva vanor och fånga upp idéer på fler aktiviteter.


Digitala hälsoutmaningar - navet för teaming och välmående

Bara några månader in på 2023 märks redan friska vindar. En av de tre digitala hälsoutmaningarna är i full gång och 170 medarbetare i 16 lag samlar Challenge Points för sina fysiska aktiviteter. Några favoritaktiviteter ser vi redan nu t.ex. power-walking, styrketräning, hundpromenader och gå i trappor. Den fysiska aktivitetsnivån har redan höjts och tävlingsandan bland teamen är på topp som peppar varandra både i appen och när man ses på kontoret ”, berättar Marie Ceder, VD på Visma PubliTech AB.

Nu ser vi på Challengize och Visma PubliTech fram emot hälsoresultaten efter första utmaningen. Här mäter vi utvecklingen på sömn, stress, fysisk aktivitetsnivå och må-bra känsla som ger ett medelvärde på välmående. I snitt brukar det öka med 8,9 % bland Challengize kunder. Vi ser även med spänning fram emot vilka effekter mixen av hälsoaktiviteter kan få i kommande medarbetarundersökningar!Är du nyfiken på hur Challengize Health as a Service kan hjälpa din organisation att må och prestera bättre? Läs mer om vårt hälsokoncept här.

Comments


bottom of page