top of page
  • Challengize team

Ska toppchefer omskolas i hälsa eller bytas ut?

Vi har kommit till en vändpunkt kring hälsa och välmående på arbetsplatsen. Nu krävs rejäla omtag både vad gäller kunskapsnivå och handlingskraft bland chefer på ledningsnivå, i alla fall om företag ska behålla och locka till sig toppchefer och medarbetare till verksamheten och skapa lönsamhet. Det visar bland annat Deloittes studie om hälsa i arbetslivet där 70% av toppcheferna och 57% av de anställda överväger att byta jobb till ett som är mer hälsosamt, då flertalet rankar hälsan högre än karriären. Vi delar studiens resultat och hur chefer på ledningsnivå kan förbättra både sin och sina medarbetares hälsa.

 

Att hälsa och välmående är avgörande för en individs och ett företags framgång råder det inga tvivel om längre, det är även självklart bland toppcheferna i studiens 2100 deltagare. Däremot är det tydligt att de famlar i mörker. 95% av de högsta cheferna menar att de har ett ansvar för medarbetarnas välmående men 68% av cheferna säger samtidigt att de inte gör tillräckligt för att säkra de anställdas hälsa, det menar även 69% av de anställda.


Hur kommer det sig att var tredje toppchef och anställd upplever sig stressade, utmattade och deprimerade samtidigt som cheferna själva säger att de är ansvariga för en välmående arbetsplats? Här visar både studien och Challengize egna erfarenheter att det beror på att:

  1. Kunskapen om hälsa många gånger brister på ledningsnivå.

  2. Man fastnar i gamla beteenden som belönar jobbprestation före en hälsosam livsstil.

  3. Ledningen blir handlingsförlamad då omställningen till en hälsosam arbetsplats känns komplex.


Ledning, hälsoinspiratörer och kommunikation boostar deltagande


Hälsa och välmående på arbetsplatsen har fått ökad uppmärksamhet sedan pandemin. Det går inte längre att blunda för att friska medarbetare krävs för att skapa välmående och attraktiva företag. Äntligen inser allt fler toppchefer att de har ett stort ansvar här, det visar inte bara Deloittes studie utan även många andra från t.ex. Gallup, McKinsey och AON. Enligt Great Place to Work är just investeringar i personalens hälsa en av de tre främsta anledningarna till att rankas som en av världens bästa arbetsplatser.


Från “mycket snack och liten verkstad” till smart hälsoverkstad


För att skapa en smart hälsoverkstad behövs ett hälsokunnigt ledarskap långt utanför HR-chefens väggar, en kulturell omställning och hjälp från nytänkande hälsoexperter.


1. Ledarskapsprogram inom holistisk hälsa

Hälsoarbetet måste börja på ledningsnivå för att bli bestående. En ledning som är i balans när det kommer till alla delar inom hälsa, såsom träning, sömn, kost, vila och relationer, tar vassare och bättre beslut. Hälsosamma ledare blir dessutom förebilder för resten av medarbetarna i organisationen. I Deloitte studien framkommer det att ett ledarskapsprogram inom hälsa är det verktyg som cheferna på ledningsnivå önskar mest.


Ett hälsoprogram för ledningen kan t.ex. handla om att öka kunskapen kring hur fysisk träning ökar hjärnans prestationsförmåga och hur flexibilitet och aktiva pauser kan öka produktivitet och kreativitet jämfört med långa arbetsdagar utan vila. Eller hur olika inkluderande och teambaserade träningsupplägg kan förbättra relationer och skapa arbetsglädje på arbetsplatsen. För att inte tala om kostens påverkan när det gäller ork och koncentrationsförmåga. I Deloittes studie menar t.ex. 75% av de anställda och 82% av toppcheferna att ett mer hälsosamt jobb skulle boosta deras produktivitet.


Ledningsgruppen för affärsområde Liv på Folksam investerade redan innan pandemin i ett hälsoprogram för att själva må bättre, bli goda förebilder för sina medarbetare och få med sig verktyg för det fortsatta hälsoarbetet:


”När vi i ledningsgruppen på Folksam Liv inte var i tillräckligt bra form ställde vi oss frågan hur ska vi då kunna inspirera våra medarbetare att göra hälsosamma val? Med hjälp från hälsocoachen Helena Hafström Hedberg lanserades ett hälsoprogram där vi i ledningen lärde oss hur man kan må bra i kropp och knopp, rakt igenom på jobbet och fritiden. Vi fick verktyg för bättre motion, sömn, kost, vila och relationer och fick hjälp med en hälsoplan med föreläsningar, individuell coachning, träning och Challengize digitala hälsoutmaning för ledningen och alla medarbetare. Vårt motto att - vi ska orka vara lediga också - tillsammans med ett gemensamt språk kring hälsa i ledningsgruppen tror jag hjälpte oss att ta oss igenom pandemin lättare och är en grund för vårt fortsatta hälsoarbete”, berättar Anna-Karin Laurell, försäljnings- och marknadschef på Folksam.

2. Hälsosam som nytt värdeord i en öppen kultur

Studien visar på att det ofta är jobbet i sig själv som gör att man inte får tid till en hälsosam livsstil. Överbelastning, stressigt jobb, långa arbetsdagar och en känsla av utanförskap är några orsaker. Just därför måste ledare bryta sig loss från förlegade antaganden om att ju mer du offrar av dig själv desto bättre för företaget. Välmående måste bli en naturlig del i själva utformningen av arbetet. Det är dags att byta ut mossiga värdeord som “passion” mot ordet “hälsosam”, för då kan varken medarbetare eller ledning blunda för ohälsa längre. Eftersträva istället en inkluderande hälsokultur snarare än perfektionism för att bli hållbar och lönsam.


I en miljö där man på vågar prata om sitt välmående blir det också lättare att uppnå en stöttande kultur där medarbetare faktiskt vågar be om hjälp och sätta gränser. Här måste cheferna föregå med gott exempel och Deloittes studie visar på att de företag där chefer är transparanta med hur de mår så mår 72% av medarbetarna bra jämfört med 57% där chefer inte är transparanta.


3. Ta hjälp av hälsoexperter och yngre toppchefer

Många gånger vet inte toppchefer och ledning var man ska börja någonstans i hälsoarbetet. Man känner sig inte tillräckligt kvalificerad, det finns inte tillräckligt med budget eller så saknas support från andra toppchefer när det kommer till hälsa. Här välkomnar 86% av cheferna i Deloittes studie någon form av support, t.ex. önskar 48% ett hälsoprogram för ledningen och 44% säger att de skulle inspireras till bättre hälsa om fler toppchefer prioriterade hälsan.


Studien visar även tydligt att den yngre generationens ledare prioriterar hälsa och worklife balance högre än äldre toppchefer och är dessutom mer transparanta kring hälsofrågor i dialogen med sina anställda. Låt Gen Z och Millennial generationen bli nya toppchefer eller utnämnas till hälsotransformatörer i organisationen.


Precis som vid andra förändringsarbeten, som inom exempelvis IT och marknadsföring, är det dags för toppchefer att ta hjälp utifrån av experter och konsulter även på hälsoområdet. En hälsostrateg kan med sin expertis hjälpa företag i sitt friskvårdsarbete för att bli mer attraktiv som arbetsgivare.


Challengize nätverk av hälsoexperter - er smarta hälsoverkstad


Förutom egna hälsostrateger har Challengize ett stort nätverk av andra hälsoexperter. Tillsammans med hälsocoachen Helena Hafström Hedberg utbildar och coachar vi ledningsgrupper kring ett hållbart ledarskap som är grunden för att etablera en hälsosam och lönsam organisation.


Helena har haft olika chefspositioner i näringslivet, varit landslagslöpare och coachat många ledningsgrupper inom hälsa, däribland affärsområde Liv på Folksam. Med Helenas långa erfarenhet, från näringslivet och som elitidrottare, kommer era toppchefer att få en ökad förståelse för hur hälsonycklarna träning, sömn, kost, vila och relationer kan hjälpa er att arbeta effektivare och fatta bättre beslut. Med hjälp av föreläsningar på gruppnivå och individuell coachning för era chefer, så kommer ni kunna skapa en beteendeförändring mot en kropp och hjärna i bättre balans och där cheferna är goda förebilder för medarbetarna.


Testa på program för er ledningsgrupp

För dig som vill känna på hur ett hälsoprogram för ledningsgruppen kan gå till så erbjuder Challengize och Helena en halvtimmes kostnadsfri digital presentation kring hälsonycklarna där ni även får inblick i hur en hälsoplan kan läggas upp med en mix av olika aktiviteter för alla era medarbetare.


Nyfiken på hur vi kan hjälpa er med ett nytänkande hälsoledarskap? Kontakta oss här!


Om Deloittes studie

Studien genomfördes av Deloitte i samarbete med Workplace Intelligence i USA, Storbritannien, Kanada och Australien i februari 2022 bland 1050 toppchefer och 1050 anställda, totalt 2100. Forskningsresultaten presenterades 22 juni 2022 i rapporten: The C-suite’s role in wellbeing.

Comments


bottom of page