top of page
  • Challengize team

S:t Olovsskolans välmående ökade 17,6% i hälsosatsning för alla

Köpings Kommun kan vara riktigt stolta över S:t Olovsskolans imponerande resultat från sin senaste satsning på hälsa som redan skapat en snackis. Skolan är ett lysande exempel på hur en hälsosam kultur kan byggas upp genom att hälsa lyfts på ledningsnivå, medarbetare involveras i satsningen och förutsättningar för rörelseglädje skapas för varje individ. Med hjälp av Challengize hälsoutmaning har grundskolans personal ökat sin vardagsmotion med 28,9% på bara två månader. Bättre fysisk form och mental hälsa, starkare team och mer energi både på jobbet och på fritiden är några av resultaten. Ett arbete som smittat av sig på skolans 480 elever.

 

Kunskap och handlingskraft är grundläggande för att kunna skapa förändring mot ett önskat framtids läge. Att ha en hälsosam rektor, med erfarenhet kring friskvårdsarbete och som lagt grunden för en trivsam och glad kultur på S:t Olovsskolan är en extra bonus:

" Min och ledningens ambition är att hela personalgruppen ska ha ork och energi för att kunna utföra sitt arbete professionellt och vara så pass pigga att de får en glad fritid. För att nå dit behövde vi röra på oss mer och även lära känna varandra bättre med hjälp av en teambuildande hälsoaktivitet som alla kunde vara med på. Ett givet val blev samarbetet med Challengize och deras digitala hälsoutmaning, som inte bara inkluderar varje individ, utan även gör det på roligt, rättvist och tävlingsinriktat sätt, säger Linda Stevadotter, Rektor på S:t Olovsskolan."

Ett klassrum på S:t Olovsskolan förvandlas lätt till yogarum


750 Challenge Points, den nya valutan och språket

På skolan var hälsoutmaningen ett redskap för att aktivera personalen och förbättra samarbetet inom de olika arbetslagen med arbetsledare, lärare, elevassistenter, fritidspedagoger, elevhälsa och administratör. Med hjälp av Challengize algoritm, som fungerar som ett avancerat golfhandikapp och allokerar Challenge Points utifrån vem du är och vilken aktivitet du genomfört, så har alla kunnat delta utifrån sina förutsättningar.


Redan en bit in i aktivitetstävlingen gick snacket om dagens mål att samla 750 poäng, vilket är maxpoäng för genomförda aktiviteter per dag. Plankan i personalrummet, benböj här och där, upp och ner för trappor, lunchpromenader och Zumba med barnen i klassrummet blev nya naturliga inslag under dagen. Promenader på lunchen, padel och spinning på kvällarna var andra aktiviteter som personalen genomförde tillsammans." För mig som främst promenerat tidigare motiverade tävlingsdelen i hälsoutmaningen mig att röra på mig mer och jag kände ”wow” efter att ha lyckats samla ihop dagens poäng. Det är så bra att alla aktiviteter räknas och att poängen är individuell, det gör att även otränade vill vara med. Mitt knep är att inte spara all rörelse till kvällen utan istället börja tidigt på dagen och samla steg, stå upp och jobba, gå under Teams-möten eller ta pauser som t.ex. jägarvila. Rörelse har blivit det nya normala, vi peppar varandra i skolan och på kvällarna trampar jag på nya motionscykeln vilket hjälpt mig att bli av med viss värk, sova bättre och orka mer, berättar Ulrika Larsson, Skoladministratör på S:t Olovsskolan."

En ny sprudlande hälsokultur smittar av sig på eleverna

För rektorn Linda Stevadotter är målet att hälsa ska bli en naturlig del av kulturen för alla på skolan. Medarbetarna är därför involverade i hälsoarbetet för att kunna påverka det och känna sig inkluderade. Det har skapat engagemang med en glad anda och nya förslag på hälsosamma aktiviteter som välkomnas. Arbetslagsledarna är rektorns förlängda arm ut till verksamheten och spelar en viktig roll för att få med alla andra lärare och medarbetare i satsningen. Under hälsoutmaningen delade de löpande med sig av hur den upplevdes och det är tydligt hur en ökad må-bra känsla med 21,6% kan ge ringar på vattnet:


" Andan på skolan är gladare, piggare och andas rörelseglädje sedan vi kom igång med Challengize hälsoutmaning. Vi är mycket närmare varandra, både inom vårt arbetslag och med de andra arbetslagen som vi tävlade mot. Det häftiga är att vi har fått ännu mer energi och glädje i vårt arbete med barnen, och med en hälsoutmaning så synliggörs den viktiga vardagsmotionen. Våra elever motiveras att göra som vi gör, att röra på sig mer och vi har satt upp mål tillsammans med eleverna att gå flera varv runt skolan varje dag och vi räknar ut hur långt vi kommer i världen. När vi under lektioner och på fritids säger att nu är det dags för rörelsepaus skriker barnen ”Jippi Jai”, berättar Christina Bostedt, Arbetslagsledare på S:t Olovsskolan."

Resultat från S:t Olovsskolans hälsoutmaning

Resultat från Challengize hälsoutmaning som pågick åtta veckor vintern 2023 med 68 deltagare i 11 tävlande lag på S:t Olovsskolan i Köpings Kommun. I snitt ökade personalens välmående med 17,6% vilket är ett medelvärde av resultaten från ökad fysisk form, ökad aktivitetsnivå, ökad må-bra känsla, bättre sömn och minskad stress.
Commentaires


bottom of page