top of page
  • Challengize team

5 hälsotips för en attraktiv arbetsplats

Visste du att varannan svensk vill byta jobb under 2022? Det visar en studie från HR-techbolaget Personio. För arbetsgivare som vill behålla och attrahera kompetens har det idag blivit viktigare än någonsin att skapa en arbetsplats som präglas av gemenskap, välmående och trivsel. Och vägen dit, ja den stavas varumärkesbyggande hälsoinsatser.

 

Den senaste tiden har vi fått se en våg av uppsägningar och en bakomliggande orsak handlar om att arbetstagare omvärderat vad de förväntar sig av sin arbetsplats. Lyssnar man till talangernas önskemål förstår man snabbt att något av det viktigaste en arbetsgivare kan göra för att behålla och attrahera medarbetare är att satsa på deras välmående. En studie från Gallup visar att anställda som är engagerade och har ett högt välbefinnande på arbetsplatsen är 59 procent mindre benägna att söka jobb hos en annan organisation det närmsta året. Här nedan listar vi fem konkreta exempel på varumärkesbyggande hälsoinsatser att etablera redan idag – för att forma den där drömarbetsplatsen som andra hyllar.


Hälsosamma medarbetare skapar en attraktiv arbetsplats


1. Utbilda chefer i hälsofrämjande ledarskap

Hur väl chefen engagerar sig i hälsoarbetet sätter tonen för utfallet. En chef som erbjuder hälsoaktiviteter till sin personal men själv aldrig har tid att delta sänder ut outtalade budskap som kan få medarbetarna att nedprioritera sin hälsa. En chef som däremot tar på sig rollen som förebild visar att ett avbrott för träning under dagen är väl investerad tid – eftersom det medför ökad koncentration, produktivitet och kreativitet. Om det är svårt att få med sig hela ledningsgruppen bör ni inte underskatta värdet av att ta in en hälsostrateg som kan hålla en föreläsning om hälsofrämjande ledarskap och räkna på de ekonomiska vinsterna för just er organisation.


2. Engagera medarbetarna

Friskvårdsbidrag och pingisbord räcker inte till på en arbetsmarknad där det råder hård konkurrens om talangerna. Den bästa vägen för att lyckas med ett långsiktigt varumärkesarbete är att involvera medarbetarna. Kommunicera att det är viktigt för er med hållbara medarbetare och undersök vad personalen behöver för att må bra. Ni kan exempelvis utse ett par medarbetare till hälsoinspiratörer som får till uppgift att både peppa sina kollegor och ta reda på vad de motiveras av. När ni fångat in önskemålen bör ni inkludera en rad olika hälsoaktiviteter i er plan för att få så många som möjligt att delta. Det kan handla om alltifrån föreläsningar om sömn, kost och stresshantering till gemensamma träningspass under lunchen.


3. Erbjud flexibilitet

Enligt Sifo-undersökningen Tomorrow Report tackar 35 procent av svenskarna nej till jobb om de inte erbjuds möjlighet till distansarbete. Att erbjuda ett flexibelt arbetsliv underlättar för medarbetarna att få ihop livspusslet och ta sig tid för den livsviktiga träningen – och återhämtningen. Satsa på aktiviteter som passar såväl på arbetsplatsen som digitalt för att uppmuntra medarbetare till att röra på sig oavsett var de befinner sig.


4. Våga ha kul och inspirera omgivningen

Goda relationer har en stor inverkan på vårt välmående. Därmed är det avgörande med insatser som främjar gemenskap om man vill uppnå en hälsosam arbetskultur. Slå två flugor i en smäll genom att koppla ihop teambuilding och hälsoaktiviteter. Gruppträning har förmåga att stärka gemenskapen och verka som ett universellt språk som förenar medarbetare. Ni kan exempelvis genomföra joggingpass i grupp (gärna iklädda träningskläder med företagets logga för att inspirera omgivningen). Engagera också dem som drivs av tävlingar genom rättvisa hälsoutmaningar där laget bedöms efter individernas olika förutsättningar. Kom ihåg att ledningens agerande har en betydande roll i huruvida medarbetarna känner sig bekväma med att våga vara sig själva. Att avrunda ett månadsmöte med en rolig aktivitet kan vara viktigare än man tror för att forma en öppen arbetsmiljö som visar att det finns utrymme för glädje och skratt. Kanske hittar ni på egna traditioner som blir nästa stora samtalsämne både i och utanför organisationen?


5. Skapa stolthet för arbetsplatsen

Närmare 80 procent av unga kandidater ser över företagets sociala ansvar, CSR, när de letar jobb rapporterar Dagens Analys. Att stå bakom företagets värderingar och känna sig stolt över företaget är viktigt för att trivas. Stärk därför ert arbetsgivarvarumärke genom att inkludera ert sociala ansvar i hälsoarbetet. Endast er fantasi sätter gränser men varför inte springa ett lopp tillsammans med målet att samla in pengar till en välgörenhetsorganisation framröstad av medarbetarna?
Comments


bottom of page