top of page
  • Challengize team

Hälsosatsning på Hedera Group ska bidra till ökat välmående och trivsel

För att kunna fortsätta tillväxtresan, ha roligt tillsammans och bli mer attraktiva på marknaden satsar vårdbolaget Hedera Group på ett hälsoår för sina tjänstemän med Challengize som vald hälsopartner. Trots relativt låg sjukfrånvaro och stress arbetar företaget nu proaktivt för att bli än mer hållbara som individer och verksamhet, vilket de nu tillsammans kommit en bra bit på vägen med. Det visar också resultaten i avslutad hälsoutmaning där anställda på kontoren i Sverige upplever att de ökade sin vardagsmotion med 14,4% och minskade stressen med 9,1% på bara sex veckor. Till hösten lanseras nästa hälsoutmaning, föreläsningar, träning med mera med start under företagets kick-off. Syftet är att hålla motivationen till nya sunda rutiner vid liv och vara starka internt och externt.

 

För ett företag i stark tillväxt och som är noterat på Nasdaq First North är hållbarhet i fokus för Hedera Groups ledning, styrelse, ägare och framtida investerare. Välmående medarbetare är därför viktigt för företaget som med 1200 anställda i Sverige erbjuder vårdbemanning och personlig assistans genom affärsområdena Hedera Doctor & Nurse och Hedera Assistans. Challengize är en viktig partner på vård- och omsorgskoncernens hälsoresa.


" Vi vill jobba med sammanhållningen i koncernen, att skapa en glad vi-kultur och jobba proaktivt med medarbetarnas välmående. Challengize visar driv, energi och helhet som vi behöver för vårt hälsoarbete och vi är glada över vårt samarbete med dem som vår hälsopartner. Vi ville få med all kontorspersonal och göra något kul tillsammans i vårt inledande hälsoarbete och då behövdes något mer än en stegutmaning. Challengize digitala och teambaserade hälsoutmaning som inleddes med ett motiverande peptalk blev därför vår första aktivitet tillsammans. I den räknas alla aktiviteter på ett rättvist sätt och vi har peppats i form på ett roligt sätt vilket syns i vårt ökade välmående på kort tid, säger Lisa Lund, HR-chef på Hedera Group.”

Frisknärvaron är redan relativt god utan höga sjukfrånvarokostnader, samtidigt visar medarbetarundersökningar att arbetsrelaterad stress skulle kunna minskas inom Hedera Group. Det var därför glädjande att medarbetarna redan efter den första hälsoutmaningen med Challengize känner av betydande hälsoförbättringar. Förutom 20,4% bättre fysisk form och 14,4% ökad fysisk aktivitetsnivå så anser de att stressen minskat med 9,1%. Sammanvägt med förbättrad sömn och må bra känsla så ger det ett upplevt ökat välmående med i snitt 10,2% vilket visar tecken på att det fanns förbättringar att hämta.


Cykling, var en av bland de topp femton mest vanliga aktiviteterna under Hedera Groups hälsoutmaning.


Hälsa och välmående, en viktig del i arbetet med employer branding


Förutom att stärka varumärket gentemot marknaden är en attraktiv och hållbar arbetsplats avgörande för Hedera Group för att kunna behålla och rekrytera talanger.


Lisa Lund på hundpromenad, den fjärde mest populära aktiviteten under Hedera Groups hälsoutmaning.


”Vi vill ge våra chefer verktyg för att tidigt fånga upp hur våra anställda mår. Med proaktiva hälsoinitiativ tillsammans med Challengize vill vi adressera olika individers behov för att få friska, starka och stolta medarbetare som håller över tid. Challengize hälsostrateger hjälper oss med projektledning för vår hälsoplan som sträcker sig över ett år med teman som kost, motivation, träning och återhämtning med tillhörande aktiviteter för våra tjänstemän inledningsvis. Inspirationsföreläsningar, träningar och ännu en hälsoutmaning kommer lanseras under vår kick-off i höst tillsammans med Challengize där hållbarhet kommer vara på agendan. Vägen framåt är inte helt spikad men det gör hälsoresan desto mer spännande och lärorik, fortsätter Lisa Lund, HR-chef på Hedera Group.”

Hälsoförbättring efter Hedera Groups hälsoutmaning med Challengize

Diagrammet visar deltagarnas upplevda hälsoförbättring i snitt efter genomförd hälsoutmaning på Hedera Group mellan 17 april och 28 maj 2023.


Comments


bottom of page