top of page
  • Challengize team

En hälsopartner som boostar talanger och företag

För att bygga och behålla en stark arbetsstyrka behöver organisationer mer än någonsin bry sig om sina anställda som individer och stödja deras välmående. Framstående HR-ledare, många bland Challengize kunder, är medvetna om detta och har alltmer blivit ambassadörer för hälsoprogram som skapar en positiv förändring genom hela företaget. Men de står ofta inför tre tuffa utmaningar: interna resurser, budget samt mätbara data för att investera i hälsoprogram. Vi berättar hur vi hjälper våra kunder bemästra dessa utmaningar och nå framgång.


 

Det är svårt att vara expert på allt och det är just därför som så många företag tar hjälp av partners och byråer inom marknadsföring, rekrytering, revision med mera för att vara effektiva, kunna växa och fokusera på det som de själva är bäst på. Varför är det så självklart att ta hjälp inom dessa områden men inte lika vanligt inom hälsa frågar vi oss? Vår syn är att det handlar om mognad och vi har nu kommit till en vändpunkt där vi ser att både HR-funktionen och hälsa börjar få ett ökat fokus. Fler och fler verksamheter börjar se hälsoprogram som verktyg för att hantera stress, lyfta arbetsglädje och engagemang samt sticka ut i konkurrensen om talanger och kunder, för att inte tala om ökad produktivitet och lönsamhet. De som lyckas bäst här är de som tar hjälp av en kunnig hälsopartner - en hälsobyrå som gör att HR kan räcka till för sin viktigaste resurs.Hur kan Challengize hälsobyrå lyfta all personal?

Förutom vår unika digitala hälsoutmaning, som är navet i vårt koncept Health as a Service, väljer många av våra kunder Challengize för vårt personliga stöd och expertis i hälsoarbetet i allt från strategier, planer, projektledning, aktiviteter, resultatuppföljning och utveckling.


Att skapa ett framgångsrikt hälsoprogram kräver ett brett utbud av tjänster eftersom välbefinnande är komplext och alla individers hälsoresor är olika. Det gäller att omfamna fysisk och mental hälsa, och uppnå en känsla av engagemang, gemenskap, mening och kompetens. Ju mer organisationer kan göra för att stärka sina teammedlemmar på alla dessa områden, desto större blir avkastningen på investeringen. I rollen som hälsostrateg på Challengize lyssnar jag på företagets behov och skräddarsyr hälsoplaner innehållande en mix hälsoaktiviteter för att inspirera varje individ till en mer hälsosam livsstil. För att hälsa ska bli en naturlig del av kulturen krävs långsiktighet och uthållighet, man kanske inte får med sig alla medarbetare på en gång men alla insatser är bättre än inga. Med stegvisa hälsoinvesteringar mot uppsatta mål kommer resultaten succesivt, säger Yassin Eriksson, hälsostrateg på Challengize.


Så här kan ett temabaserat hälsoår med Challengize se ut, fyllt med olika slags hälsoaktiviteter.


Hur kan budget säkerställas för personalhälsa?


Trots att de flesta känner till ohälsans negativa påverkan på verksamhetens framgång möts vi många gånger av beskedet att budget saknas, att det är svårt att driva igenom en hälsoinvestering eller att man behöver övertyga en ledningsgrupp. Här hjälper Challengize till att räkna på hälsoinvesteringens vinster.


Många gånger hjälper vi organisationer att synliggöra ohälsans kostnader om en hälsosatsning uteblir. Lättast är då att räkna på besparingar i sjukfrånvarokostnader eller personalomsättning vid proaktiv friskvård (ROI, Return of Investment) men det visar bara en bråkdel av kostnaderna. När vi även tar hänsyn till vunna värden av en investering (VOI, Value of Investment) får vi en mer rättvis bild över hälsans positiva effekter på till exempel arbetskapacitet, produktivitet och engagemang. Mer framåtlutande företag har däremot redan tagit höjd för en god personalbudget och är mer intresserade av att snabbt komma igång med roliga hälsoaktiviteter för att skapa teaming och energi. Det fina med vilken väg man än går är att Challengize finns med under hela hälsoresan för att avlasta HR samt löpande mäta och optimera hälsoarbetet mot uppsatta mål, berättar Sara Lindstrand, hälsostrateg på Challengize.

Hur kan du få support och nå framgång i hälsoarbetet?


Även om hälsa och välmående bör vara en prioritering på alla nivåer inom en organisation är det oftast HR-funktionen som ytterst ansvarar för att säkerställa att all personal mår bra och kan dra nytta av sin potential. HR-rollen växer och vi upplever många gånger att våra kontakter har svårt att räcka till. Här är vår roll som partner och företagets förlängda arm värdefull i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för en hälsosam livsstil för varje individ på arbetsplatsen liksom när det gäller att komma igång, administrera, supportera och följa upp på alla hälsoaktiviteter. Liksom att hjälpa våra kunder att skala upp sitt hälsoarbete för att skapa en hälsosam kultur.


Vårt mål är att våra kunder får en lyckad hälsoresa tillsammans med oss och vår kundsupport är alltid tillgänglig med lösningar på olika frågeställningar och utmaningar, såväl för användare av vår digitala hälsoutmaning som för huvudkontakter hos våra kunder. Oavsett om ni är ett litet eller stort företag, lokala eller globala, kan ni alltid räkna med förstklassig service direkt från våra oss på Challengize istället för att fastna i en chatt-BOT eller med ett Q & A formulär, säger Nicholas Roman, grundare och COO på Challengize.


Nöjda kunder är vårt bästa betyg. Förutom att vi hjälper våra kunder med strategi och plan för hälsoarbetet är det min uppgift att löpande stötta våra kunder under deras samarbete med oss genom att följa upp på resultat och lyssna på våra kunders önskemål och feedback. Vi vill säkerställa en nära kundkontakt, för att kontinuerligt kunna vidareutveckla vårt erbjudande, och en god kundupplevelse inte bara i våra hälsoutmaningar utan i hela vårt breda utbud såsom hälsoinspiratörsutbildningar, kroppssamansättningsmätningar, föreläsningar och träningspass, säger Anna Tengblad, Customer Success Manager på Challengize.

Vill du frigöra tid i ert hälsoarbete och tillföra modern hälsoexpertis för att bli mer attraktiv som arbetsgivare och i relationen med era kunder?

Comments


bottom of page