top of page
  • Challengize team

Challengize springer framåt med ny VD

Nu tar Challengize med våra kunder och partners på nya äventyr med Anette Tånneryd som ny VD. Vi gillar utmaningar, det får oss att växa och ger ny energi. Med fler muskler kommer vår samlade kompetens snabbare springa framåt och utveckla våra hälsotjänster för att skapa ännu större vinster för verksamheter genom att lyfta friskvårdsarbetet och lönsamheten som det tillför till nya nivåer.

 
Challenge me! Det är mitt motto, som entreprenör och fysiskt aktiv. Det har varit nyckeln till framgång för Challengize och våra kunder sedan jag var med och grundade bolaget 2015. Från digitala teambaserade hälsoutmaningar har vi breddat vårt erbjudande till att idag vara en efterfrågad partner för proaktiv, lönsam och hållbar hälsa på jobbet. Det är med stort förtroende som jag nu lämnar över VD-stafettpinnen till Anette Tånneryd. Med hennes gedigna track record att skapa tillväxt för stora som små bolag känns det oerhört spännande att låta Anette, med nya ögon, få sporra mig och vår starka personal att ta bolaget och våra kunder vidare på hälsoresan, säger Nicholas Roman, grundare av Challengize.

Nicholas Roman, grundare på Challengize, och Anette Tånneryd, ny VD på Challengize.


Många verksamheter brottas idag med ohälsa och utmaningar att behålla och attrahera nya medarbetare trots att personalen är nyckeln till framgång. Det skapar en spiral av skenande kostnader på flera håll och ett mindre attraktivt varumärke för kunder, partners och kollegor. Ofta beror det på att organisationer genomför punktinsatser inom friskvård för ett fåtal, man saknar expertis inom hälsoekonomi och arbetar inte långsiktigt eller förebyggande med sin företagshälsa. Här krävs flertalet insatser och modet att utmanas att tänka nytt för att vända trenden till hälsosamma och hållbara organisationer som drar nytta av sin mest värdefulla resurs, sina medarbetare.


När jag nu tar över VD-stafettpinnen är det med både beundran och stor respekt för hur Challengize har drivits och utvecklats så här långt. Jag ser en stor outnyttjad potential i bolaget och det känns superhäftigt att få lyfta oss som hälsopartner för att ge ännu större värden för våra kunder och ta en starkare position på marknaden. Här har vi framgångsrika kunder och partners att lära ifrån som ser vinster med friskvårdsarbetet i både kronor och ören som mjuka värden. Företag som bygger en hälsosam kultur som skapar ringar på vattnet i form av ökat välmående, en mer engagerad och effektiv personal som påverkar produktivitet och lönsamhet i positiv riktning. Det vill jag få fler verksamheter att öppna upp ögonen för och bygga vidare på i vårt framtida Challengize för befintliga och nya kunder, säger Anette Tånneryd, VD på Challengize.

Vi hälsar Anette Tånneryd varmt välkommen till Challengizer-familjen. Hon har med sig en lång erfarenhet som entreprenör, investerare och ledare i globala bolag inom bland annat IT- och Fintechbranschen. Driven och med en förmåga att se möjligheter startade hon redan som ung sitt första bolag parallellt med studier i USA. Efter nästan två decennier i Fortune 500 bolag, där hon klev av sitt senaste VD uppdrag i slutet av 2019, har hon de senaste åren verkat som styrelseledamot, senior rådgivare och investerare i både noterade och onoterade bolag.

Comments


bottom of page