top of page
  • Challengize team

AI-analyser av blodprov från SALUTO kan förebygga ohälsa

Challengize breddar sitt hälsoerbjudande med AI-analyser av blodprov och andra hälsomarkörer tillsammans med vår nya samarbetspartner SALUTO. Tillsammans kan vi hjälpa verksamheter att identifiera och förebygga metabol ohälsa med moderna hälsoanalyser samt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter för att lyfta företagens viktigaste resurs, sina anställda.

 

Metabol ohälsa innebär en ökad risk för stora folksjukdomar och onödiga sjukskrivningar. Tyvärr upptäcks för få personer med metabolt förhöjd risk i vanliga hälsokontroller då de traditionellt baseras på hälsomarkörer var för sig. Det ger en binär hälsobild som är svår att bedöma i sin helhet med utmaningar att följa upp över tiden. Hälsoplattformen SALUTO använder därför Artificiell Intelligens (AI) tillsammans med läkarbedömning för att ge fördjupade, individualiserade analyser av hälsodata från flera hälsomarkörer som t.ex. blodprover, blodtryck, kroppsmått och mental hälsobedömning. Med analysen får du en bättre förståelse för vad du bör fokusera på för en långsiktigt god hälsa.

I SALUTOS hälsoplattform kombinerar AI effekten av ett flertal markörer för att ge en mer personlig riskprofil jämfört med att bara se till enskilda markörer var för sig.


Metabol hälsa är kärnan till en god hälsa och välmående. Med rätt verktyg och förebyggande insatser kan de flesta människor förbättra sin metabola hälsa genom livsstilsförändringar som säkerställer god kost, träning, sömn och minskad stress. Med SALUTOS digitala hälsoplattform kan din verksamhet således fånga upp hälsorisker bland personalen och tillhandahålla skräddarsydda livsstilsråd genom plattformen och kombinera dessa med Challengize proaktiva aktiviteter för bättre fysisk och mental hälsa på din arbetsplats. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med en hälsoanalys på er arbetsplats och utifrån det sätta ett hälsomål att uppnå med hjälp av skräddarsydda insatser som främjar anställdas välmående.


Comentarios


bottom of page