top of page
bild_v16_klimattips_2col.jpg

Ännu mer hälsa och inspiration med partners

Med ett brett och kompetent nätverk av experter kan vi erbjuda er tjänster som täcker alla era behov.

Hälsosam screening med YoGo Healtplan

YouGo Healthplan ger företag möjlighet att arbeta effektivt, systematiskt och strategiskt för att främja hälsosamma levnadsvanor. Kartläggning av levnadsvanor tre gånger/år ger insikt om nuläge och utveckling för individ och grupp och genom plattformen YouGo Learning får individen stöd för nya hälsosamma levnadsvanor genom ny kunskap, övningar och reflektion.

YouGoLogga.jpg

Hälsoexperter med Health Competence

Health Competence erbjuder allt från hälsoprogram och utbildningar till enstaka föreläsningar och webinars. Tillsammans med Sveriges främsta expertteam inom hälsa hjälper de företag och organisationer att arbeta med hållbart hälsoarbete.

HealthCompetence_logga_TEMP.png
Engelsk
Generation Pep Folkrörelse_Logo_BLUE.png

Generation Pep

Nätverket för barn och ungas hälsa.

Challenge for Action vill bidra till att skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa genom att bjuda in landets kommuner och skolor till klimatutmaningar. Genom att få uppleva, inspireras och inhämta kunskap tror vi att möjligheten och viljan att leva ett mer aktivt och klimatanpassat liv redan i unga år ökar. Därför samarbetar vi med Generation Pep sedan 2021 och kommer under 2022 att lansera nya skolutmaningar för klimatet! Genom all den information som våra partners sprider kan vi erbjuda skolor tillgång till allt ifrån kunskapsmaterial om hälsa och rörelse, till konkreta utmaningar för att öka förståelsen för vår påverkan på klimatet. Vi kommer också att utse bästa kommun och bästa skola när det gäller era klimatinsatser. Mer om detta kommer att presenteras i augusti. Sprid detta på er skola och planera in era egna klimatutmaningar! Läs mer

SFN_payofflogo-1.jpg

FN Stockholm

Spring för 17!              

För att sprida kunskap och höja engagemanget kring Agenda 2030 – FN:s hållbarhetsagenda med 17 mål, anordnar Stockholms FN-förening varje år detta lopp. Loppet är helt virtuellt och pågår mellan september och oktober och är precis som ett vanligt lopp, fast med mer frihet!

 

Du springer när du vill, var du vill, och hur snabbt du vill någon gång under den period som loppet pågår. Stockholms FN-förening och Challenge for Action vill att alla ska vara med och bidra till en bättre värld.

 

Alla är välkomna – du som springer fort, du som hellre går eller lunkar fram, samt du som tar dig fram i rullstol eller rullator. Mer information kommer inom kort! Läs mer

wwf-logo.png

 WWF - uppmanar svenska kommuner att halvera sina utsläpp!

Tillsammans med WWF sprider vi uppmaningar att agera för att vi skall kunna uppnå klimatmålen snabbare. Många människor är arga och förtvivlade och vi behöver rikta denna energi mot lösningar i stället för uppgivenhet.

Initiativet One Planet City Challenge av WWF är ett bra exempel kopplat till FN:s klimatarbete inom IPCC och klargör den ambitionsnivå som krävs i klimatarbetet. Städer är centrala för att vi ska kunna bidra till ekologiskt hållbara samhällen och ett stabiliserat klimat. Vi uppmanar alla kommuner i Sverige att ta sin del av ansvaret för att kunna nå dit. Genom att sprida Challenge for Action ökar engagemanget bland kommuner och innevånare att verkligen ändra sitt beteende och göra konkreta insatser. Vi kommer att löpande informera och ge tips om hur er kommun och du som kommuninnevånare kan bidra i detta viktiga arbete. Varför inte börja redan nu och medverka i Challenge for Action? Läs mer

Städa-Sverige-logo-staende-cmyk-1.png

Städa Sverige

Idrottens miljöorganisation!             

Städa Sverige jobbar tillsammans med lokala föreningsungdomar för ett skräpfritt Sverige. Mest välkända är deras kampanjer med de gula säckar längs Sveriges vägar, men de arbetar också med andra projekt som stad & kommunkustnatur & älv och vatten. Under 2021 fyllde 20 894 deltagare över 25.000 gula säckar med skräp från svensk natur. Städa Sveriges miljöprojekt bygger på en och samma idé: idrottsungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. Städande förening och lag får ett viktigt bidrag till sin verksamhet och gör samtidigt en värdefull insats. Våra ungdomar inser att man ska sluta skräpa ner. De lär sig själva, sina kompisar och i framtiden sina barn. Hållbarhet i tre dimensioner. Under Challenge for Action kommer vi att lansera klimatutmaningar i samarbete med Städa Sverige. Mer information kommer i augusti! Läs mer

wwf-logo.png

 WWF - uppmanar svenska kommuner att halvera sina utsläpp!

Tillsammans med WWF sprider vi uppmaningar att agera för att vi skall kunna uppnå klimatmålen snabbare. Många människor är arga och förtvivlade och vi behöver rikta denna energi mot lösningar i stället för uppgivenhet.

Initiativet One Planet City Challenge av WWF är ett bra exempel kopplat till FN:s klimatarbete inom IPCC och klargör den ambitionsnivå som krävs i klimatarbetet. Städer är centrala för att vi ska kunna bidra till ekologiskt hållbara samhällen och ett stabiliserat klimat. Vi uppmanar alla kommuner i Sverige att ta sin del av ansvaret för att kunna nå dit. Genom att sprida Challenge for Action ökar engagemanget bland kommuner och innevånare att verkligen ändra sitt beteende och göra konkreta insatser. Vi kommer att löpande informera och ge tips om hur er kommun och du som kommuninnevånare kan bidra i detta viktiga arbete. Varför inte börja redan nu och medverka i Challenge for Action? Läs mer

agkjapqys1cksj0vbotz.jpg

Håll Sverige Rent - 17 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen!

Då samlar vi hela Sverige, norr till söder, gammal som ung och plockar allt skräp vi ser. Med Skräpplockardagarna riktar vi oss särskilt till barn och unga, men alla är såklart välkomna att vara med. Skräpplockning är en perfekt pedagogisk aktivitet som visar att nedskräpning är fel. Vi bjuder in alla, barn som vuxna skräpplockare, till Håll Sverige Rent-dagen (Hela Sverige plockar skräp). Det är naturligtvis inte barnens uppgift att lösa problemet med nedskräpning. Men att plocka skräp är något som vi alla kan hjälpa till med - och något konkret som vi kan göra här och nu. Tillsammans kan vi stoppa skräpet! Genom Håll Sverige Rent kommer vi att förmedla fler spännande utmaningar och även material och information kring betydelsen av att hålla rent för kommande generationer. Läs mer

Du har allt att vinna på att vara med!

Traningsgladje.jpg

När du medverkar i klimatutmaningen 16 september till 28 oktober gör du gott både för miljön och din hälsa. Det enda du behöver göra är att anmäla ett lag på mellan fem till ca åtta deltagare från jobbet eller kompisgänget, betala deltagaravgiften som likväl kan kallas miljöavgiften i denna utmaning.

 

Sedan peppar ni varandra digitalt i Challengize appen och samlar så många aktivitets- och välgörenhetspoäng som möjligt genom era motionsaktiviteter, allt från promenader, löpning och cykling till plogging, yoga och räkna steg. I slutet av utmaningen koras vinnare av det lag som samlat mest poäng för hälsan och miljön.

 

Längs vägen får ni inspirerande information från Challengize och samarbetspartners i Challenge for Action som ger dig nya insikter kring hur vi tillsammans kan påverka klimatet och hälsan i rätt riktning. Vi peppar er även i Challengize appen och via mejlutskick för att hålla er aktiva under sex roliga veckor!

Städa-Sverige-logo-staende-cmyk-1.png

Städa Sverige

Idrottens miljöorganisation!             

Städa Sverige jobbar tillsammans med lokala föreningsungdomar för ett skräpfritt Sverige. Mest välkända är deras kampanjer med de gula säckar längs Sveriges vägar, men de arbetar också med andra projekt som stad & kommun, kust, natur & älv och vatten. Under 2021 fyllde 20 894 deltagare över 25.000 gula säckar med skräp från svensk natur. Städa Sveriges miljöprojekt bygger på en och samma idé: idrottsungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. Städande förening och lag får ett viktigt bidrag till sin verksamhet och gör samtidigt en värdefull insats. Våra ungdomar inser att man ska sluta skräpa ner. De lär sig själva, sina kompisar och i framtiden sina barn. Hållbarhet i tre dimensioner. Under Challenge for Action kommer vi att lansera klimatutmaningar i samarbete med Städa Sverige. Mer information kommer i augusti! Läs mer

Tricorona.png

Tricorona - Direkta klimatinsatser med garanterad effekt!             

Genom vårt samarbete med Tricorona AB kommer en del av våra insamlade medel att gå till deras godkända klimatprojekt som klimatkompenserar enligt de standarder som finns (bland annat Gold Standard, Verified Carbon Standard, Fairtrade Climate Standard och Climate, Community and Biodiversity Standard.) Genom att Challenge for Action både gör konkreta insatser genom de aktiviteter som genomförs och minskar utsläpp/skräp och avfall, och samtidigt samlar in medel för klimatkompensation, kommer de klimateffekter som vi uppnår att bli ännu större. De klimatkompenserande projekt vi prioriterar presenteras löpande under hösten! Läs mer

nedladdning.png

Trivector - Vandra med koll ett nytt vandringsinitiativ som lanseras 2022!

Intresset för att kunna ta sig till svenska naturområden och vandringsleder med kollektivtrafik har ökat betydligt. Genom ett nytt samarbetsprojekt mellan Trivector och Skånetrafiken finns ett unikt verktyg både för dem som vanligen tar bilen, och för grupper som idag inte har samma tillgång till natur eftersom de saknar bil. Under 2022 har detta verktyg lanserats i Skåne och kommande år planeras fler regioner lansera samma tjänst. Svårtillgänglig information blir lättillgänglig så att fler kan hitta till naturområden och vandringsleder med kollektivtrafik. Under hösten inkluderar vi detta i våra utmaningar i Skåne. Mer information kommer om detta! Läs mer

bottom of page