top of page

Lyft blicken för att lyckas med ditt hälsoarbete

Inspireras av LKABs hälsorecept för att motivera till, och dra nytta av, alla medarbetares sunda vanor.

LKABs helhetsgrepp om hälsa engagerar fler

Vanliga orsaker till att inte lyckas skapa varaktiga hälsovanor bland medarbetare är ofta bristen på kunskap inom hälsa och ett kortsiktigt tänk med smala och ensidiga hälsoaktiviteter som lockar ett fåtal.

När den internationella gruv- och mineralkoncernen LKAB inledde sitt samarbete med Challengize våren 2021
var målet att öka samtliga medarbetares hälsa på lång sikt och att göra det på ett roligt och nytänkande sätt.
 
Med Challengize som helhetspartner för LKABs hälsoarbete arbetar vi efter skräddarsydd och långsiktig hälsoplan. Med teman som kost, träning, sömn, motivation och en mix av olika hälsoaktiviteter ges förutsättningar för att regelbundet inspirera och involvera alla medarbetare att delta utifrån sina intressen och förutsättningar.

LKABs anställda har bland annat utmanats och peppats till ökad rörelse i vardagen vilket i snitt har minskat stressen med 18% och ökat välmående med10%. Mätbara värdefulla resultat i arbetet att driva ett hållbart och attraktivt bolag.
 
Vill du veta mer om LKABs lyckade hälsorecept? Ladda ner vårt hälsocase! 

bottom of page